Ny pumpstation i Stadsparken

Kanske har du promenerat genom Stadsparken i centrala Söderhamn och funderat vad det är för byggnad som plötsligt dykt upp? Nu kan du sluta undra, för här kommer svaret:

Det är helt enkelt Söderhamn Nära som byggt en ny, modern avloppspumpstation. Dess uppgift är att transportera avloppsvatten till Granskärs avloppsreningsverk. Själva byggnaden innehåller en manöverpanel och teknisk utrustning. Under byggnaden finns en sex meter djup brunn som samlar upp avloppsvatten innan det pumpas vidare till Granskär.

Byggnaden inhyser även en handikappanpassad toalett som inom kort kommer att färdigställas och som kan nyttjas av allmänheten.

Till toppen