Får vi presentera John-Erik Mårtens

 

Lite nu och då och med ojämna mellanrum kommer vi att presentera eller uppmärksamma någon ur vår personal, och den här gången sätter vi ljuset på John-Erik Mårtens.

John arbetar med sortering av grovavfall på Långtå. Du som besöker Långtås återvinningscentral ser sällan honom eftersom han arbetar längre in på området med att sortera allt brännbart avfall som slängs i containrarna på återvinningscentralen. Det är även han som sorterar ut allt verksamhets- och byggavfall som transporteras in av företag.

Efter alla år på sorteringsplattan har John blivit lite av en expert på att sortera ut avfall och fördela det på rätt fraktion. Trots att det finns containrar för alla slags fraktioner är det mycket som felsorteras och det faller på Johns lott att sortera ut det ytterligare en gång så att vi kan skicka iväg så rena fraktioner som möjligt.

John-Erik Mårtens har arbetat med sortering av avfall i 18 år, men snart är det slut, för om en dryg månad går han i pension.

Till toppen