Glädjande nyheter för Söderhamn Nära
och hela vår bransch

 

Nu finns återigen möjligheten till en tvåårig YH-utbildning - dels till Drifttekniker kraftvärme och dels till Elkrafttekniker - vid Heta Utbildningar i Härnösand.

Vi ser fram emot många sökande till dessa utbildningar och kommer att efter bästa förmåga bereda plats för LIA-praktikanter i vår verksamhet.

Utbildningarna, som startar hösten 2018, löper över fyra terminer och är studiemedelsberättigade.

För mer information – gör ett besök på Heta Utbildningars hemsida för behörighetskrav, kursprogram och ansökan.

Peter Holmström
Chef Värme

Göran Florén
Chef Elnät och Bredband

Till toppen