Låna en risvagn

Har du städat trädgården och vill bli av med ditt ris och ditt trädgårdsavfall?

Nu kan du utan kostnad låna en släpvagn med galler för att köra ris till Långtå återvinningscentral.
Släpvagnen får du använda i två timmar och den är endast till för ristransporter.
För att boka risvagnen ringer du 0270-751 43. Hämtar vagnen gör du på Långtå.

Till toppen