Dricksvattnet i Holmsveden

Arbetet med omläggning från järn till PE-plast på huvudledningsnätet för dricksvatten i Holmsveden avslutades den 5 mars.
Totalt har cirka 1 660 av 1 800 meter lagts om.

Den återstående sträckan på 140 meter kommer att åtgärdas till våren då tjälen gått ur marken och i samband med övriga återställningsarbeten.
I och med att ledningsnätsarbetet avslutas kommer även den mobila vattentanken vid järnvägsstationen att tas bort. Det utökade provtagningsprogrammet kommer att fortskrida under ytterligare några veckor.

Tack för visat överseende under projektet.
Vi återkommer till våren.

Med vänliga hälsningar,
Veronica Henriksson
VA-chef, Söderhamn Nära

Till toppen