Historiska priser

El är idag en handelsvara och precis som med andra varor, förändras priset beroende på tillgång och efterfrågan. Vi prissätter det rörliga elpriset utifrån vårt genomsnittspris varje månad. Genomsnittspriset är vår faktiska inköpskostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balansansvar samt avgifter till Svenska Kraftnät. Det rörliga elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.


Elområde 1

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 1

2015

2016

2017

2018


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

29,67

29,42

31,74

33,46

Februari

28,47

19,01

32,63

41,30

Mars

24,23

20,93

30,14

47,70

April

24,36

21,05

28,52

42,15

Maj

21,70

22,77

29,70

35,18

Juni

14,45

31,96

27,71

47,77

Juli

9,38

28,43

30,82

57,07

Augusti

14,45

30,21

33,49

59,60

September

20,16

28,80

34,46

54,01

Oktober

21,98

36,34

28,83

48,41

November

23,52

42,07

32,91

52,06

December

18,21

33,81

30,74


Året

 

20,88

 

28,73

30,97


 

Elområde 2

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 2

2015

2016

2017

2018

 

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

29,42

28,53

31,70

33,69

Februari

28,07

19,21

32,85

41,40

Mars

24,27

21,08

30,23

48,20

April

24,40

21,17

28,75

42,39

Maj

21,70

22,99

29,97

35,64

Juni

14,84

32,67

27,70

47,65

Juli

9,39

28,59

30,64

57,02

Augusti

14,80

30,38

33,32

59,69

September

20,65

28,93

34,59

54,53

Oktober

22,22

36,41

28,93

48,59

November

23,56

42,10

33,08

52,22

December

18,51

33,87

30,98


Året

 20,99

28,82

31,06


 

Elområde 3

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 3

2015

2016

2017

2018

 

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

29,81

32,00

31,90

33,71

Februari

29,65

19,51

32,87

41,70

Mars

24,94

21,09

30,19

47,90

April

24,64

21,17

28,68

42,37

Maj

21,86

22,94

29,97

35,89

Juni

15,24

32,63

27,68

47,64

Juli

9,39

28,56

30,74

57,03

Augusti

17,19

30,31

33,56

60,54

September

20,69

29,14

35,99

54,73

Oktober

23,58

36,45

30,65

48,54

November

25,69

42,11

33,05

54,97

December

19,97

33,97

31,88


Året

 21,89

29,15

31,43Elområde 4

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 4

2015

2016

2017

2018

 

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

30,01

31,8

34,08

34,13

Februari

31,10

20,02

34,15

42,54

Mars

25,58

21,87

30,43

48,05

April

24,88

21,29

29,09

42,43

Maj

22,63

22,99

30,12

39,10

Juni

20,17

33,12

28,56

50,36

Juli

9,52

28,64

30,74

58,00

Augusti

17,22

30,36

33,80

62,07

September

21,86

29,64

36,60

55,81

Oktober

24,73

37,00

32,50

56,45

November

25,69

42,33

35,99

59,31

December

19,91

35,39

33,67


Året

 22,78

29,54

32,48Elcertifikatspris

Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften (priser i öre/kWh).

 

2014

2015

2016

2017

2018

Januari

2,92

2,89

4,22

3,45

2,17

Februari

2,73

2,72

4,27

2,96

2,50

Mars

2,88

2,58

4,04

1,85

3,12

April

3,22

2,23

3,46

1,87

3,26

Maj

2,89

2,25

3,57

2,06

3,57

Juni

2,80

2,39

3,63

2,06

5,10

Juli

2,89

2,34

3,28

1,58

5,23

Augusti

2,86

2,30

3,23

1,52

5,25

September

2,97

2,28

3,30

1,77

6,68

Oktober

2,97

2,42

3,79

1,68

7,40

November

2,94

2,72

3,76

1,77

6,81

December

2,82

2,61

3,66

2,06

5,66


Till toppen