Anslut dig till fibernätet

Den snabbaste uppkopplingen mot Internet du kan få är via fiber. Förutom snabb datatrafik kan du även använda fiberuppkopplingen för kabel-TV, IP-telefoni och bredbands-TV. Fiber är helt enkelt den bästa och snabbaste vägen till en rad Internetbaserade tjänster.  

Sedan några år har vi succesivt byggt ut fibernätet i Söderhamns kommun och anslutningsgraden i de områden där vi har anlagt fiber är mycket hög. Du kan ansluta dig till fibernätet genom att tacka ja till en anslutning i samband med att vi har ett fiberprojekt i det område där du bor, vilket är det billigaste alternativet. Det går även bra att ansluta fastigheten i efterhand under förutsättning att vi redan har dragit fram fiber i ditt bostadsområde.

Med fiber indraget i hemmet har du möjlighet att ta del av följande tjänster från oss:

Här anlägger vi fiber

 

Fiberutbyggnad i centrala Söderhamn planerad till 2017
(för att se karta och mer information över det område du är intresserad av - klicka på gatunamnet)

Ort 

Område

Status

Söderhamn

Norra vägen 2-22, 15-27
Åsbäcksgatan 25-45
Grengatan 7-9
Violgatan 1-4
Nygatan 22, 24, 26

Finlandsgatan 1-15
Rustkammaregatan 2-17
Rektorsgatan 5
Götgatan 5-24
Bryggaregatan 7-9
Västra Tullgatan 14-23 

 

 

Inkoppling pågår
Inkoppling pågår
Inkoppling pågår

Inkoppling pågår

Inkoppling pågår


Fiberblåsning påbörjas v. 38

Fiberblåsning påbörjas v. 38

Fiberblåsning påbörjas v. 38

Fiberblåsning påbörjas v. 38

Fiberblåsning påbörjas v. 38

Fiberblåsning påbörjas v. 38
Fiberutbyggnad i ytterområden planerad till 2017-2018
(för att se karta och mer information - klicka på det område du är intresserad av) 

 

Ljusne (Alavägen, Lumavägen m.fl.) 2017


Grävning pågår

Ljusne (Bäckänge, Fridhemsvägen m.fl.)   2018

 


Bergvik (Herrgårdstäkten, kyrkan, skolan m.fl.)  2017

 

Fiberblåsning pågår

Bergvik (Björneborg, Skogvägen
Mickelbergsvägen m.fl.)
  2018

 


Sandarne (Hönsberget, Tönshammar,
Lötbäcken m.fl.)
   2017

 

Grävning påbörjas v. 38

Söderala (Berga, Norränge m.fl.)   2017
Kontakt: E. Karlström AB, Kent Rohdin, 070-376 38 96
(ingår i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg)

Utviksvägen (från Forsbacka till Källvik)   2017
Kontakt: Bollnäs LBC, Maria Larsson, 0278-62 21 65
(ingår i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg)

Utviksvägen (från Varberg till Forsbacka) 2017
Kontakt: PEAB, Håkan Segerkvist, 073-337 39 69
(ingår i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg)

Trönö (Glamsta, Daglösa m.fl.)   2017
(ingår i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg)

Fiberblåsning pågår

 

 

 

Fiberblåsning påbörjas v. 38

 

 

 

Grävning pågår

 

 

 

Fiberblåsning pågår


 

 

Fiberutbyggnad planerad till 2018 - 2020
(mer information och kartor över de aktuella områdena läggs ut när vi närmar oss projektstart)

 

2018

Norraladalen  (från Borg via Svartvik, genom Norraladalen fram till Kungsgården)

Norrlandsvägen, Ölandsvägen

Baggargatan, Krongatan

Åsgatan, Björnänge

 

2019

Ellerviksringen, Vannsätter
Ljusne (Åänge, Björkbacka, Söder, Askers m.fl.)
Marmaverken

Askesta, Siggesta, Sunnanå, Sund, Valla
Söderala (Sockenvägen)

Kustvägen

 

2020

Trönö-Storsjön

Tremyran

Vallvik

Sörljusne

Vretenvägen (Myskje)
Mobodarne

Holmsveden

Gammelsågen

Östansjö

 

Eu flagga

Fiber-LAN

Väljer du att ansluta dig till fibernätet får du den snabbaste och säkraste uppkopplingen som går att få och du kommer att vara väl rustad för att ta emot framtidens Internettjänster. För att kunna välja vår Fiber-LAN lösning måste din fastighet vara ansluten med fiber till stadsnätet och du ansluts via ett modem som Söderhamn NÄRA installerar åt dig.

Välj rätt hastighet

0,5/0,5 Mb är för dig som använder internet väldigt sporadiskt och inte har några krav på snabbhet.

10/10 Mb är för dig som vill ha en trygg anslutning att utföra dina viktigaste ärenden med. Skicka e-post, surfa och strömma musik.

30/10 Mb är för dig som vill surfa snabbt, spela online, strömma tv och musik. Bra för hemmet där flera delar på anslutningen.

100/10 Mb är för dig som vill strömma film i HD, spela online och ladda ner tunga filer gärna samtidigt och på flera datorer.

100/100 Mb är för dig som också behöver skicka stora filer supersnabbt.

Pris för att ansluta till fibernätet

Är du intresserad av att ansluta din fastighet eller villa till fibernätet kan du med fördel göra det genom att fylla i en bindande beställning. Det går även bra att kontakta vår kundservice på 0270-766 10 om du är osäker på vad som gäller.

Vi har två anslutningsavgifter; den ena gäller för projekt där vi planerar att ansluta flera fastigheter samtidigt och den andra gäller om du vill beställa separat fiberanslutning i ett område där vi redan har anlagt fiber.

• Anslutningsavgift i projektområden är för närvarande 7 500 kronor inklusive moms.
• Separat anslutningsavgift i områden där det finns fiber är 11 500 kronor inklusive moms.
• Utöver anslutningsavgiften tillkommer en månadskostnad beroende på vilka tjänster du väljer. 

Ansluta till fibernätet

När du har beställt fiberanslutning kommer du att få en instruktion och information om hur det hela kommer att gå till. Du kan även ladda ner den informationen här.
Själva anslutningen går till så att vi drar fram fiberkabeln till en punkt vid din tomtgräns. Du får själv gräva och lägga ner kabeln på din egen tomt. Därefter kommer våra bredbandstekniker och borrar hål i ytteväggen och sätter upp själva fibermodemet på den plats som vi tillsammans kommit överens om. När installationen är klar är ditt fibermodem färdigt att använda och du har då tillgång till de tjänster du beställt.

Förutsättningar för bidrag

Bredbandsutbyggnad på landsbygden 2016-02-22
Det råder fortfarande stor osäkerhet om vilka regler, förutsättningar och möjligheter som gäller angående bredbandsutbyggnad på landsbygden med stöd av bidrag.

Status ansökningar Tillväxtverket (ortssammanbindande nät, transportnät)
Den första omgången ansökningar till Tillväxtverket skulle vara inne i september 2015. De områden som var möjliga att söka för Söderhamns del, var område Mo och område Sikfjärd utifrån de kriterier som skulle uppfyllas. Ansökningarna skickades in och beviljades i december 2015. Det var Söderhamn och Ljusdal som fick varsin ansökan godkänd hos Tillväxtverket. Beslutet finns att läsa på Tillväxtverkets hemsida under projektbanken EU-program 2020, projektnamn: Fiber till Gävleborg_1

Ansökningar för Trönö, Utvik, Söderala var då inte inlämnade. Anledningen var att en marknadsanalys visade att det redan finns en befintlig fiber med en annan operatör efter huvudvägen. En utredning gjordes under hösten-vintern om det var möjligt att använda befintlig kanalisation eller om det gick att söka bidrag för projekterad utbyggnad. I januari 2016 blev det klart vilka områden och delar som det gick att begära stöd för. En andra länsgemendam ansökan lämnades in nu den 16 februari till Region Gävleborg för ovan specificerade områden i Söderhamn. Den ansökan ska vidare till Tillväxtverket den 29 mars och beslut väntas först i maj-juni 2016.

Status ansökningar Jordbruksverket (bynät, accessnät)
Om man läser på Jordbruksverkets sida så står det att reglerna för bredbandsstödet blev klara den 14 december och att det betyder att länsstyrelserna nu kan ta beslut om vilka ansökningar som ska få stöd. Riktlinjerna för ansökningarna är fortfarande inte klara för Gävleborgs län. Söderhamn Nära har lämnat in ansökningarför samtliga områden som vi skickat in till Tillväxtverket och efter pågående samråd förväntas Länsstyrelsen påbörja handläggningen av stöden den 14 mars.

Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har tillsammans arbetat fram en bredbandsstrategi för länet. Arbetet har skett i nära samverkan med kommuner, nätoperatörer och andra bredbandsintressenter i länet.

Planering och utbyggnad av fibernätet pågår och detta är vad vi i nuläget vet.
I vissa icke centrala områden i kommunen är det kommersiella intresset svagt och där krävs det även finansiellt stöd för att nå målen. Det finns olika stödmöjligheter för bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd. Söderhamn Nära och Söderhamns kommun har som mål att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020.
För att klara detta mål krävs bidrag.
Det bidrag som kommer att finnas tillgängliga de närmaste åren är följande:

Bredbandsstöd från Jordbruksverket:
För närvarande cirka 85 Mkr för hela Gävleborgs län, stöd kan ges med 60 %. Fördelningen av medlen kommer att ske utifrån ett poängsättningssystem där de två viktigaste parametrarna är anslutningsgrad och antal möjliga hushåll med permanentboende. Den lägsta möjliga anslutningsgraden för att söka bidraget är 50 % för att få poäng. Det kommer sannolikt att krävas en hög anslutningsgrad i storleksordningen 75-85 % för att få möjlighet att få bidrag. Projekten bör vara i storleksordningen minst 100 hushåll men helst 200 möjliga hushåll för att får bidrag. Detta stöd får användas för s.k. accessnät vilket kan beskrivas som den sista biten från ett anslutningsskåp till fastighetsgräns.

Landsbygdsprogrammets stöd (bredbandsstödet) är till för fiberutbyggnad i landsbygd. Stödnivån är 60 % för nästan alla kostnader (vissa undantag, se info på Jordbruksverkets webbsida, www.jordbruksverket.se/bredband ). Landsbygdsprogrammet är inte slutligt beslutat ännu. Det innebär bland annat att förutsättningar för bidrag kan komma att ändras.

Om ett projekt får sitt stöd beviljat så kommer det att vara ett villkor att de uppgifter som du angivit i ansökan, såsom anslutningsgrad, också är uppfyllda när projektet är klart. Om villkoren inte blir uppfyllda så kommer inte fullt stöd att betalas ut.

Strukturfondsmedel rån Tillväxtverket:
För närvarande 100 Mkr för hela Gävleborgs län, stöd kan ges med 50 %. Fördelningen av medlen kommer att ske enligt en överenskommen fördelningsmodell där varje kommun får tilldelat ett fast belopp enligt en regional uppgörelse via Region Gävleborg. Detta stöd är till för ortssammanbindande nät och s.k. transportnät och ska enbart användas för att möjliggöra anslutning av företag.

Vad händer närmast?
Reglerna för hur bredbandsstöden får beviljas beräknas vara klara under september. Det är inte troligt att några beslut kommer att tas förrän i slutet av året.

Ansökan om strukturfondsmedlen kommer att lämnas in i månadsskiftet augusti/september och kommer att behandlas av partnerskapet under december. Strukturfondsprojektet blir treårigt med projektstart 2016-01-01.

Det är av största vikt att dessa båda stödformer samverkar i största möjliga mån för att få ut så mycket infrastruktur som möjligt av stöden.

Söderhamn Nära AB kommer att vara sökande av båda stöden, men det är fullt möjligt för andra, som t.ex. byaföreningar att söka bredbandsstödet från Jordbruksverket (landsbygdsprogrammet).

Viktigt attveta
Jordbruksverket har beslutat att bredbandsstöd inte får användas i tätorter. Tätorter i Söderhamns kommun är:

Sandarne, Ljusne, Vallvik, Bergvik, Vannsätter, Söderala, Marmaverken, Marmaskogen, Mohed, Skog och Söderhamn. Inom tätorter anser Jordbruksverket att marknadsmässiga utbyggnadsmöjligheter finns så att det inte ska behövas några bidrag.

Eftersom besluten om bredbandsstöd har dragit ut på tiden så har inga utbyggnader skett av någon nämnvärd omfattning inom stödberättigade områden de senaste två åren. Söderhamn Nära har av den anledningen koncentrerat fiberutbyggnaden till ej bidragsberättigade områden, då i första hand centralorten, i avvaktan på besked om bidrag.

Till toppen