Beställ bredband

Här har vi samlat våra elektroniska beställningsblanketter för bredband. Gå in under den bredbandslösning som du är intreserad av och fyll i blanketten. När du är klar är det bara att skicka in beställningen.

OBS!
På grund av att Telia har stängt ett antal telestationer under 2017 kan vi inte erbjuda nya ADSL-abonnemang i följande områden:

Alebo, Skärså, Sunnäsbruk, Trollharn samt Tygsta.
Du hittar mer information på Telias hemsida:
www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html

Beställ anslutning av fiber till hemmet

Fyll i formuläret här under, så skickar vi dig en beställningsblankett.

Detta gäller bara dig som av någon anledning inte fått vårt utskick, tappat bort din beställningsblankett eller vill göra en beställning efter avslutat projekt.
Du som bor i områden där fiber kommer att dras in under året behöver inte beställa någon blankett.
Ett erbjudande med information och beställningblankett kommer att skickas till dig under januari månad.

Under fliken "Här anlägger vi fiber" kan du se vilka områden som är aktuella de kommande åren.

Jag vill att ni sänder mig följande blankett: * (obligatorisk)
Multiple selection


Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Beställ internet via ADSL

Jag beställer följande ADSL-anslutning.

Modem ingår och kan hämtas hos Söderhamn Nära på Stabläggaregatan 11, Söderhamn.

Tjänsten faktureras månadsvis i efterskott. Bindningstiden är 12 månader, därefter gäller 1 månads uppsägning för båda parter.

Har du ett ISDN-abonnemang måste du säga upp detta och få det urkopplat innan du kan ansöka om ADSL.

Startavgift: 0 kr

*Fri fart + kräver ett ADSL2+ modem

OBS!
Du kan inte beställa ADSL-abonnemang i följande områden:
Alebo, Skärså, Sunnäsbruk, Trollharn samt Tygsta.

Hastighet * (obligatorisk)
Multiple selectionPersonuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterFaktureringsadress (om annan än ovan adress)
Faktureringsadress (om annan än ovan adress)
Uppsägning av befintligt abonnemang
Multiple selectionEtiska regler och allmänna villkor * (obligatorisk)
Etiska regler och allmänna villkor

Leveransvillkor
Beställningen är bindande och jag godkänner att leverantören lagrar mina uppgifter för databehandling enligt personuppgiftslagen. För att leverans ska kunna ske krävs att tekniska förutsättningar råder. Leverans sker inom skälig tid, normalt inom tre veckor, efter sedvanlig kreditprövning. För att beställa ADSL måste du vara minst 18 år.

Beställning av ADSL utan fast telefonabonnemang

Jag beställer följande ADSL-anslutning.

Modem ingår och kan hämtas hos Söderhamn NÄRA på Stabbläggaregatan 11, Söderhamn.

Tjänsten faktureras månadsvis i efterskott. Bindningstiden är 12 månader, därefter gäller 1 månads uppsägningstid för båda parter.

Startavgift: 1 295 kr

Förhöjd månadsavgift: 75 kr

*Fri fart + kräver ett ADSL2+ modem

Hastighet * (obligatorisk)
Multiple selectionPersonuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterFaktureringsadress (om annan än ovan adress)
Faktureringsadress (om annan än ovan adress)

Etiska regler och allmänna villkor * (obligatorisk)
Etiska regler och allmänna villkor

Leveransvillkor
Beställningen är bindande och jag godkänner att leverantören lagrar mina uppgifter för databehandling enligt personuppgiftslagen. För att leverans ska kunna ske krävs att tekniska förutsättningar råder. Leverans sker inom skälig tid, normalt inom tre veckor, efter sedvanlig kreditprövning. För att beställa ADSL måste du vara minst 18 år.

Beställning ADSL fritidshusabonnemang

Jag beställer Fritidshusabonnemang med följande ADSL-anslutning.

Tjänsten kräver att du har fast telefoni. Modem ingår ej.

Tjänsten faktureras månadsvis i efterskott. Bindningstiden är 3 månader, kan därefter förlängas med 1 månads uppsägningstid för båda parter.

OBS! Har du ett ISDN-abonnemang måste du säga upp detta och få det urkopplat INNAN du kan ansöka om ADSL.

Startavgift: 600 kr

*Fri fart +  kräver ett ADSL2+ modem

Hastighet * (obligatorisk)
Multiple selectionPersonuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterFaktureringsadress (om annan än ovan adress)
Faktureringsadress (om annan än ovan adress)
Etiska regler och allmänna villkor * (obligatorisk)
Etiska regler och allmänna villkor

Leveransvillkor
Beställningen är bindande och jag godkänner att leverantören lagrar mina uppgifter för databehandling enligt personuppgiftslagen. För att leverans ska kunna ske krävs att tekniska förutsättningar råder. Leverans sker inom skälig tid, normalt inom tre veckor, efter sedvanlig kreditprövning. För att beställa ADSL måste du vara minst 18 år.

Beställ internet via fiber

LAN är bredband som levereras via fiber till ett datauttag i din bostad.

I en fiberkabel kan datatrafiken gå lika snabbt åt båda hållen. Det går alltså lika snabbt att ladda hem data som att skicka den. Den som investerar i en fiberlösning är väl förberedd inför framtidens Internettjänster.

För att du ska kunna välja vår fiberlösning, måste din fastighet ha ett fastighetsnät och vara ansluten till stadsnätet.

Du behöver inget modem för att koppla upp dig. Anslutning görs direkt med nätverkskabel i datauttaget. Din dator måste vara utrustad med nätverkskort.

Hastighet * (obligatorisk)
Multiple selection


Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterFaktureringsadress (om annan än ovan adress)
Faktureringsadress (om annan än ovan adress)

Befintlig kund
Om du redan är bredbandskund hos oss, via ADSL eller Kabel-TV Internet och vill byta till LAN-anslutning ange ditt kundnummer här nedan.


Etiska regler och allmänna villkor * (obligatorisk)
Etiska regler och allmänna villkor

Leveransvillkor
Beställningen är bindande och jag godkänner att leverantören lagrar mina uppgifter för databehandling enligt personuppgiftslagen. För att leverans ska kunna ske krävs att tekniska förutsättningar råder. Leverans sker inom skälig tid, normalt inom tre veckor, efter sedvanlig kreditprövning. För att beställa ADSL måste du vara minst 18 år.
Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Internet via kabelTV-modem

Vill du beställa internetuppkoppling via kabelTV-modem måste du besöka vårt kontor på Stabbläggaregatan 11 i Söderhamn för att skriva på avtalet och hämta ditt modem

Allmänna villkor och etiska regler

1. Allmänt, abonnemang för privatpersoner.
Avtalet avser abonnemang med fast nätverksuppkoppling till Internet över Söderhamn Nära AB.
Tjänsten förutsätter att kunden har eller skaffar nödvändig utrustning för att ansluta sig.

2. Underhåll
Ingrepp i Söderhamn Nära ABs utrustning får endast ske av oss utsett personal.

3. Tekniska förutsättningar för ADSL
Kunden är skyldig att inneha ett aktivt telefonabonnemang under hela avtalsperioden för att möjliggöra och bibehålla ADSL-tjänst hos Söderhamn Nära AB. Undantag kan medges mot förhöjd månadsavgift och anslutningsavgift. Skulle kunden säga upp sitt, alternativt få sitt telefonabonnemang uppsagt, under avtalsperioden äger Söderhamn Nära AB rätt att justera månadsavgift samt påföra en engångsavgift.
Kunden är skyldig att meddela Söderhamn Nära AB om telefonabonnemang upphör.

4. Etiska regler
Kunden är skyldig att ta del av och följa Söderhamn Nära ABs etiska regler vilka finns tillgängliga bl.a. på vår hemsida.

5. Ansvar
Kunden är ansvarig för den information som hämtas/lämnas via Internet.
Kunden ansvarar själv för att ha de eventuella tillstånd som krävs för viss information.
Söderhamn Nära AB ansvarar ej för den information som passerar via tjänsten och är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande. Söderhamn Nära AB är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller Söderhamn Nära ABs datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förändrar data.
Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Söderhamn Nära AB eller någon annan.
Kunden skall i så fall hålla Söderhamn Nära AB skadelös.
Söderhamn Nära AB ansvarar inte för någon skada som utrustningen kan ha orsakat kundens egendom.

6. Sekretess
Kunden ansvarar för att lösenord och annan information av känslig natur förvaras på ett betryggande sätt.

7. Betalning
Kunden är skyldig att betala fasta och rörliga avgifter för tjänsten enligt gällande prislista.
Betalning sker mot separat faktura.

8. Avtalstid
Avtalet är löpande tillsvidare med 1 kalendermånads uppsägningstid. Uppsägning av avtalet skall vara skriftlig och underskriven av behörig person.

9. Avtalsändring
Söderhamn Nära AB har rätt att ändra avtalsvillkor eller tjänsten.
Kunden meddelas skriftligen om eventuella ändringar.
Om prishöjning sker har kund rätt att med 1 kalendermånads uppsägningstid säga upp avtalet.

10. Personuppgifter (GDPR)
Söderhamn Nära AB, Box 94, 826 22 Söderhamn, org.nr: 556439-6447 är personuppgiftsansvarig för ett personregister vars ändamål är att kunna fakturera de tjänster bolaget utför. Enligt GDPR har varje registrerad rätt att en gång per år gratis efter skriftlig ansökan, erhålla ett besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte. Om personuppgifter behandlas, skall skriftig information också lämnas om a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen samt d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Den personuppgiftsskyldige d.v.s. Söderhamn Nära AB är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med GDPR eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av VD. Skriftlig ansökan och begäran om rättelse av personuppgifter tillställs Söderhamn Nära AB.

ETISKA REGLER
Etiska regler för användning av Internetanslutning via Söderhamn Nära AB
Vår grundprincip är att Internet skall var så öppet och kunna användas så fritt som möjligt.
För att det skall vara möjligt är det oundvikligt att grundläggande etiska och juridiska krav ställs på användarna och deras aktiviteter.
Dessa krav skiljer sig inte från de krav som ställs i övrigt på människor i ett modernt samhälle.
Vi accepterar därför inte användande av Internet via Söderhamn Nära AB som innebär brott mot svensk lagstiftning.
Inte heller accepterar vi användning som kan uppfattas som kränkande, förolämpande eller diskriminerande.
Internetanslutning via Söderhamn Nära AB får inte användas för distribution av icke beställd reklam, utskick, etc. via e-post. (s.k. spam).
Vidareförsäljning, eller upplåtande av nätkapacitet, eller informationsutrymme till tredje part är inte tillåtet i annan mån än vad som explicit framgår av avtal eller annan överenskommelse med Söderhamn Nära AB.
Vid misstanke om användning enligt ovan har Söderhamn Nära AB rätt att med omedelbar verkan stänga Internetanslutningen.

Till toppen