Ljusne 2019 - etapp 3

Projektets status:
Schaktning slutförd.
Fiberblåsning är slutförd.
Fibersvetsning pågår.

Askersvägen 11-30, Bruksgatan, Dammvägen, Generatorvägen, Industrivägen 1-13, Kanalvägen, Kraftverksvägen, Källvägen, Kättingvägen 5-13, Linjevägen, Malmvägen 1-10, Masugnsvägen 1-14, Relävägen, Rostugnsvägen, Skovelvägen, Slaggvägen, Ställverksvägen, Villavägen, Voltvägen, Åängsvägen

Till toppen