Ljusne 2019 - etapp 3

Projektets status:
Planerad start - våren 2019. Information har skickats ut till berörda hushåll.

Informationsträffar:
Bergviks Industrimuseum onsdag 20 februari och onsdag 27 mars kl. 18.00.
Ljusne Folkets Hus torsdag 21 februari och torsdag 28 mars kl. 18.00

Askersvägen 11-30, Bruksgatan, Dammvägen, Generatorvägen, Industrivägen 1-13, Kanalvägen, Kraftverksvägen, Källvägen, Kättingvägen 5-13, Linjevägen, Malmvägen 1-10, Masugnsvägen 1-14, Relävägen, Rostugnsvägen, Skovelvägen, Slaggvägen, Ställverksvägen, Villavägen, Voltvägen, Åängsvägen

Till toppen