Söderala 2019 - etapp 1

Projektets status:
Fibersvetsning pågår.

Askesta, Asta, Ellne, Hembygdsvägen, Höljebro 420-462, Ina, Inaängarna, Lycka, Milstensvägen, Mossne, Onsäng, Orsta, Siggesta, Sund, Sundsbrovägen, Valla, Åkre Gård

Till toppen