Söderala 2019 - etapp 2

Projektets status:
Schaktning påbörjad efter Sockenvägen. Beräknas vara klart i juni.
Villainstallationer planerade till början av augusti.

Hedbackavägen 4, Heden, Kinsta 201-233, Lund, Skale, Sockenvägen, Stallvägen, Stapelvägen, Sunnanhed, Tvärvägen

Till toppen