Ändra i ditt abonnemang

Vill du byta eller uppgradera ditt abonnemang går du in under den rubrik som gäller för just ditt ärende.
Vill du säga upp ett abonnemang gör du det under rubriken "Uppsägning av avtal".
ADSL har 12 månaders bindningstid och en månads uppsägningstid. Övriga bredbandslösningar har endast en månads uppsägningstid och ingen bidndningstid.
I samband med flytt ska du anmäla det till oss och avsluta ditt abonnemang.

Byte och uppgradering av ADSL

Jag har idag följande anslutning * (obligatorisk)
Multiple selectionJag vill byta/uppgradera till följande anslutning * (obligatorisk)
Multiple selectionPersonuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterFaktureringsadress (om annan än ovan adress)
Faktureringsadress (om annan än ovan adress)

Leveransvillkor
Beställningen är bindande och jag godkänner att leverantören lagrar mina uppgifter för databehandling enligt personuppgiftslagen. För att leverans ska kunna ske krävs att tekniska förutsättningar råder. Leverans sker inom skälig tid, normalt inom tre veckor, efter sedvanlig kreditprövning. För att beställa ADSL måste du vara minst 18 år.

Byte och uppgradering av internet via kabel-TV

Jag har idag följande anslutning * (obligatorisk)
Multiple selectionJag vill byta/uppgradera till följande anslutning * (obligatorisk)
Multiple selectionPersonuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterFaktureringsadress (om annan än ovan adress)
Faktureringsadress (om annan än ovan adress)
Leveransvillkor
Beställningen är bindande och jag godkänner att leverantören lagrar mina uppgifter för databehandling enligt personuppgiftslagen. För att leverans ska kunna ske krävs att tekniska förutsättningar råder. För att beställa måste du vara minst 18 år.

Byte och uppgradering av LAN

Jag har idag följande anslutning * (obligatorisk)
Multiple selection

Jag vill byta/uppgradera till följande anslutning * (obligatorisk)
Multiple selection

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterFaktureringsadress (om annan än ovan adress)
Faktureringsadress (om annan än ovan adress)
Leveransvillkor
Beställningen är bindande och jag godkänner att leverantören lagrar mina uppgifter för databehandling enligt personuppgiftslagen. För att leverans ska kunna ske krävs att tekniska förutsättningar råder. För att beställa måste du vara minst 18 år.

Uppsägning av avtal

Jag vill säga upp följande avtal * (obligatorisk)
Multiple selectionPersonuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterFaktureringsadress (om annan än ovan adress)
Faktureringsadress (om annan än ovan adress)
Till toppen