Historiska priser

El är idag en handelsvara och precis som med andra varor, förändras priset beroende på tillgång och efterfrågan. Vi prissätter det rörliga elpriset utifrån vårt genomsnittspris varje månad. Genomsnittspriset är vår faktiska inköpskostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balansansvar samt avgifter till Svenska Kraftnät. Det rörliga elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.


Elområde 1

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 1

2014

2015

2016

2017


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

30,57

29,67

29,42

31,74

Februari

27,86

28,47

19,01

32,63

Mars

24,29

24,23

20,93

30,14

April

25,44

24,36

21,05

28,52

Maj

32,52

21,70

22,77

29,70

Juni

29,39

14,45

31,96

27,71

Juli

28,45

9,38

28,43

30,82

Augusti

32,77

14,45

30,21

33,49

September

34,39

20,16

28,80

34,46

Oktober

29,52

21,98

36,34

28,83

November

29,05

23,52

42,07

32,91

December

30,62

18,21

33,81

30,74

Året

 

29,57

 

20,88

 

28,73

30,97

 

Elområde 2

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 2

2014

2015

2016

2017

 

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

30,49

29,42

28,53

31,70

Februari

27,89

28,07

19,21

32,85

Mars

24,45

24,27

21,08

30,23

April

25,56

24,40

21,17

28,75

Maj

32,83

21,70

22,99

29,97

Juni

29,75

14,84

32,67

27,70

Juli

28,52

9,39

28,59

30,64

Augusti

32,92

14,80

30,38

33,32

September

34,55

20,65

28,93

34,59

Oktober

29,85

22,22

36,41

28,93

November

29,27

23,56

42,10

33,08

December

30,69

18,51

33,87

30,98

Året

29,73

 20,99

28,82

31,06

 

Elområde 3

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 3

2013

2014

2015

2016

2017

 

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

38,30

31,02

29,81

32,00

31,90

Februari

34,88

27,92

29,65

19,51

32,87

Mars

38,31

24,46

24,94

21,09

30,19

April

38,56

25,54

24,64

21,17

28,68

Maj

32,66

32,80

21,86

22,94

29,97

Juni

31,08

30,53

15,24

32,63

27,68

Juli

30,64

28,49

9,39

28,56

30,74

Augusti

36,41

32,92

17,19

30,31

33,56

September

40,99

34,55

20,69

29,14

35,99

Oktober

38,31

29,87

23,58

36,45

30,65

November

34,47

29,86

25,69

42,11

33,05

December

30,96

31,30

19,97

33,97

31,88

Året

35,46

29,93

 21,89

29,15

31,43


Elområde 4

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 4

2014

2015

2016

2017

 

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

31,02

30,01

31,8

34,08

Februari

29,03

31,10

20,02

34,15

Mars

25,37

25,58

21,87

30,43

April

25,49

24,88

21,29

29,09

Maj

32,66

22,63

22,99

30,12

Juni

30,63

20,17

33,12

28,56

Juli

28,56

9,52

28,64

30,74

Augusti

32,95

17,22

30,36

33,80

September

34,68

21,86

29,64

36,60

Oktober

29,78

24,73

37,00

32,50

November

30,12

25,69

42,33

35,99

December

32,41

19,91

35,39

33,67

Året

30,22

 22,78

29,54

32,48


Elcertifikatspris

Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften (priser i öre/kWh).

 

2014

2015

2016

2017

2018

Januari

2,92

2,89

4,22

3,45

2,17

Februari

2,73

2,72

4,27

2,96

2,50

Mars

2,88

2,58

4,04

1,85


April

3,22

2,23

3,46

1,87


Maj

2,89

2,25

3,57

2,06


Juni

2,80

2,39

3,63

2,06


Juli

2,89

2,34

3,28

1,58


Augusti

2,86

2,30

3,23

1,52


September

2,97

2,28

3,30

1,77


Oktober

2,97

2,42

3,79

1,68


November

2,94

2,72

3,76

1,77


December

2,82

2,61

3,66

2,06Till toppen