Ursprungsmärkning

Enligt svensk lag och EU-direktiv ska alla elhandelsföretag informera sina kunder om elens ursprung och miljöpåverkan. De olika energikällorna anges i procent.

Elmixen för el från Söderhamn Nära Elhandel är 100 % förnybara energikällor. För de elbolag i Sverige som inte valt att enbart sälja el från förnybara energikällor ser elmixen annorlunda ut.


Så här fungerar det


Ursprungsgarantier

Många elavtal innehåller el från endast en produktionskälla, till exempel vindkraft. El som säljs i sådana avtal ska kunna spåras med hjälp av så kallade ursprungsgarantier.

En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Om du har ett elavtal med bara vindkraft så ska elhandlaren köpa vindkraftsgarantier som täcker din förbrukning. På detta sätt har elhandlaren ursprungsmärkt den el som du förbrukat.


Residualmixen

Om du inte väljer ett avtal med ett specifikt ursprung spåras elen med hjälp av den så kallade residualmixen. Residualmixen består av den el som ”blir över” när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier räknats bort.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Hundra procent förnybart med Söderhamn Nära Elhandel

Med el från Söderhamn Nära Elhandel garanterar vi att du får el framställd av enbart förnybara källor. I diagrammen nedan ser du vår produktion av el från förnybara källor jämfört med resten av Sverige.


Energikällor

Förnybara energikällor: Vattenkraft, biobränsle, vindkraft, solkraft, förnybara avfall och bränslen

Kärnkraft

Fossila energikällor: torv, naturgas, kol, olja, ej förnybara avfall och bränslen   

 

Ursprungsmärkning 2016
Till toppen