Prislista

Fjärrvärmetaxan sätts för ett år i taget och här kan du se vilka priser som gäller i år.
Vi har även listat exempel på vad vad fjärrvärmen kan kosta för olika kategorier.

Priser gäller från och med 2015-01-01

Fjärrvärmetaxa 2015

Taxa

Fast avgift kr/år

Anslutningseffekt kW

Effektavgift kr/år

10

1 690

0 - 49

508,75 x Anslutningseffekt

11

7 699

50 - 499

432,50 x Anslutningseffekt

12

46 194

500 - 2499

357,50 x Anslutningseffekt

13

246 366

2500 -

273,75 x Anslutningseffekt

Energiavgift är för närvarande 0,589 kr/kWh.

Samtiliga priser är inklusive 25 % moms.

Debitering sker månadsvis.

Prisexempel på fjärrvärme

För att du ska få en uppfattning om vad fjärrvärmen kostar har vi sammanställt några exempel för olika kategorier. Priserna är exempel på förbrukning under ett år och är inklusive moms.

*Kolumnen varav beräknad rörlig del baseras på årlig förbrukning.

Villa

Årlig förbrukning

Total kostnad

Varav fast del

Varav beräknad rörlig del*

15 000 kWh

16 626

1 690

14 936

20 000 kWh

19 570

1 690

17 880

30 000 kWh

25 458

1 690

23 768

40 000 kWh

31 345

1 690

29 655


Flerfamiljsfastighet

Årlig förbrukning

Total kostnad

Varav fast del

Varav beräknad rörlig del*

80 MWh

69 140

1 690

67 450

193 MWh

163 280

7 699

155 581

500 MWh

410 199

7 699

402 500

1 000 MWh

793 237

7 699

785 538


Lokaler

Årlig förbrukning

Total kostnad

Varav fast del

Varav beräknad rörlig del*

80 MWh

69 140

1 690

67 450

193 MWh

163 280

7 699

155 581

500 MWh

410 199

7 699

402 500

1 000 MWh

793 237

7 699

785 538


Samfälligheter

Årlig förbrukning

Total kostnad

Varav fast del

Varav beräknad rörlig del*

80 MWh

69 140

1 690

67 450

193 MWh

163 280

7 699

155 581

500 MWh

410 199

7 699

402 500

1 000 MWh

793 237

7 699

785 538


Till toppen