Kundservice

Studiebesök

Vi tycker att det är väldigt kul med studiebesök och försöker alltid hjälpa till md att planera in dem så att det passar dig som är intresserad av våra verksamheter och du kan välja mellan fyra olika studiebesök.
Vi vill ha in din ansökan minst tio dagar innan det önskade datumet och vi återkommer till dig med svar så snart vi bokat in ditt studiebesök hos den anläggning du har valt.

Granskärs avloppsreningsverk

Här visar vi hur vårt avloppsvatten tas om hand och renas innan det släpps ut i Söderhamnsfjärden
Studiebesöket tar cirka 1-1,5 timme.
Anläggning * (obligatorisk)
Multiple selection

Ålsjöns vattenverk

Här visar vi vattnets flöde från under jorden till vattenkranen.
Studiebesöket tar cirka 1-1,5 timme.
Anläggning * (obligatorisk)
Multiple selection

Värmeverket

Här visar vi hur det brännbara avfallet eldas och blir värme och el.
Studiebesöket tar ca 2 timmar.
Anläggning * (obligatorisk)
Multiple selection

Långtå återvinningscentral

Här berättar vi hur avfallet behandlas, sorteras och återvinns. Vi går genom återvinningscentralen och visar hur vi hanterar farligt avfall med mera.
Studiebesöket tar cirka 1-1,5 timme.
Anläggning * (obligatorisk)
Multiple selection

Till toppen