Frågor och svar

Här får du reda på det viktigaste om vatten och avlopp.

Hittar du inte svaren på dina frågor här kan du kontakta kundservice så får du hjälp.

Information

Ta hand om ditt ledningsnät

Bygga om eller bygga nytt

 

Starkare färg på dricksvattnet

Dricksvattnet hos abonnenter boende i Ljusne och Vallvik har, för tillfället, en starkare färg än vanligt. Detta beror på förhöjd halt av humusämnen i vattentäkten Järvsjön. Dessa ämnen kommer från den omgivande skogsmarken och har sannolikt tillförts sjön under fjolårets intensiva regnperioder. Fenomenet, som även har uppstått tidigare, förväntas avta under våren/sommaren då sjön ”vänder” och vattnet syresätts.
Färgen i sig är inte farlig, men kan ge ett sämre estetiskt intryck. Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet enligt gällande provtagningsprogram, vilket också innefattar provtagningspunkter på ledningsnätet i Järvsjöns Vattenverks försörjningsområde.
Reningsprocessen vid Järvsjöns Vattenverk reducerar i dagsläget inte färg i någon större omfattning, men vartefter som anläggningen utvecklas och moderniseras kommer möjligheten att reducera färg förbättras.

Till toppen