Frågor och svar

Här får du reda på det viktigaste om vatten och avlopp.

Hittar du inte svaren på dina frågor här kan du kontakta kundservice så får du hjälp.

Information

Ta hand om ditt ledningsnät

Bygga om eller bygga nytt

 

Dricksvattnet i Holmsveden

Missfärgat vatten kan förekomma hos abonnenter boende i Holmsveden.
Missfärgningen orsakas av förhöjda halter av järn. Järn i vattnet kan vara problematiskt men det medför normalt ingen hälsorisk.
Vid behov finns möjlighet att hämta dricksvatten i den vattentank som finns uppställd. Ledningsnätsåtgärder pågår och beräknas vara färdigställt under februari.

 

Vattnet i Ljusne och Vallvik

Abonnenter i Ljusne och Vallvik upplever för närvarande att dricksvattnet håller en sämre kvalitet än tidigare. Vissa upplever lukt och smak och några kan även se en viss färgskiftning på vattnet. Inget av detta är i sig farligt, men vi är medvetna om problemet och arbetar med att hitta en lösning. Bland annat har vi påbörjat en renoveringsplan för förbättringsåtgärder på ledningsnätet. Vi kommer också att påbörja ett arbete i Järvsjöns vattenverk för att se hur vi kan reducera färg, lukt och smak.
Allt utgående vatten från vattenverket till abonnenter i Ljusne och Vallvik renas med klor vilket också kan bidra till lukt och smak på vattnet.
Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet enligt gällande provtagningsprogram, vilket också innefattar provtagningspunkter på ledningsnätet i Järvsjöns Vattenverks försörjningsområde.

Till toppen