Ledningsarbeten

Tabellen nedan redovisar större pågående och planerade ledningsarbeten avseende Vatten och Avlopp och uppdateras kontinuerligt.

LEDNINGSRENOVERING

Objekt

Ledningstyp

Tid

Status

Information

Ledningsrenovering Holmsveden

Dricksvatten

Nov 2018 -

Feb 2019

Pågår
 • Kontaktpersoner
  :

  Gunnar Schön, Planeringsingenjör
 • 0270-75 382
 • E-post: gunnar.schon@soderhamnnara.se

  Peter Fryklund, Projektledare
 • 070-650 75 96
 • E-post: peter.fryklund@soderhamnnara.se
Till toppen