Ledningsinventering i Lynäsområdet

På grund av de kraftiga skyfall som inträffat på senare tid och som tenderar att öka i både omfattning och antal har Söderhamn Nära påbörjat inventeringar av fastigheternas anslutningar för regn- och dräneringsvatten i Lynäsområdet.

Avloppsledningsnätet blir ofta överbelastat vilket leder till att stora mängder regn- och grundvatten renas helt i onödan i Marma avloppsreningsverk. Överbelastningen har också orsakat ett antal källaröversvämningar i området.

Inventeringen innebär att personal från Söderhamn Nära kommer att befinna sig i området och inne på fastigheter. Vi försöker dock alltid ta kontakt genom dörrknackning innan den utvändiga besiktningen påbörjas. Berätta gärna för vår personal om ni vet hur ledningarna på tomten är kopplade och om det finns problem med avloppet. Vår personal bär gul reflexjacka med Söderhamn Näras logga.

Avsikten med projektet är att försöka gör en bedömning hur stor påverkan fastigheternas ledningar har på avloppsnätet samt att försöka hitta lämpliga åtgärder.

Projektansvarig
Gunnar Schön 0270-75382

Till toppen