Vi fortsätter att ligga i topp

Söderhamn Nära fortsätter att vara den billigaste leverantören i Hälsingland när det gäller värme, vatten el och renhållning. Vi är dessutom näst billigast i länet, endast Gävle ligger för oss. Det visar den senaste Nils Holgersson-rapporten som nu presenterats.

Av landets samtliga 290 kommuner ligger Söderhamn på en 31:a plats, vilket är en förbättring från föregående år med åtta placeringar. En viktig anledning till att Söderhamn har en så hög placering är att Söderhamn Nära inte har höjt några avgifter det senaste året. Ytterligare en anledning är att vinsterna återinvesteras i verksamheten, vilket i sin tur gör att kostnaderna hålls nere.

- Ett av våra viktigaste fokusområden i Söderhamn är att det ska vara en attraktiv kommun att bo i. Därför känns det bra att Söderhamn Nära kan bidra till det genom att ha låga avgifter, det är en viktig prioritering för oss, säger Söderhamn Näras styrelseordförande Magnus Flyckt

Sedan 1996, d v s för 21:a året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.

Beräkningarna har gjorts genom att man har placerat en fiktiv lägenhet på 100 kvadratmeter i varje kommun och därefter jämfört kostnaderna för vatten, värme, elnät och renhållning. På så vis får man ut ett jämförbart resultat mellan kommunerna.

Du som är intresserad av Nils Holgersson-rapporten i sin helhet kan klicka här, så öppnas den i ett nytt fönster.

Till toppen