Ett litet förtydligande…

Vid frågor som rör gatubelysning ska du kontakta Söderhamns kommun.
Detsamma gäller påfyllning av påsar samt tömning av hundlatriner.

kommunens hemsida finns mer information och kontaktuppgifter.

När det handlar om återvinningsstationerna för glas, plast, papper, tidningar m.m. är det FTI (Förpacknings- & TidningsInsamlingen) som ansvarar för skötsel och tömning.

Här hittar du deras telefonnummer och övriga kontaktuppgifter.

Till toppen