Här byter vi elmätare under våren 2020

Under våren kommer David Axelsson Elinstallationer AB (Deson) att börja byta ut elmätare hos vissa av Söderhamn Näras kunder.

Berörda områden är:
Stugsund, Grundvik mot centrum fram till Södra Tvärleden.
Färsjön.
Vågbro fram till rondellen vid vattentornet, även Hägnan.
Mossberget, Norrberget, Bergbacken och Klippvägen.
Skytten och Norrmyran (Skogs-, Ängs, Vret- och Tegvägen)

Totalt byter vi ut ca 1950 elmätare med start månadsskiftet januari/februari.
Även i år är det Deson som sköter byten, avisering och tidsbokning där det behövs.

Till toppen