Invasiva växter

Har du invasiva växter i din trädgård som du vill bli av med?
Då är det viktigt att du läser på om hur du ska ta bort dessa och hur de ska hanteras.
Aktuell information finns på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.

Om du har en mindre mängd växtavfall du vill bli av med, kan du komma till Långtå med det.
Det är viktigt att du lämnar in det i väl förslutna säckar så att ingen risk föreligger för spridning av växtdelar eller fröer. Det är också viktigt att du enbart lägger det i den anvisade containern och inte i trädgårdsavfall eller i containern för brännbart grovavfall.

Har du frågor om detta, fråga gärna vår personal på plats eller kontakta oss innan du kommer hit.

Till toppen