Taxehöjning 2023

Vad gäller renhållningstaxan, elnätstaxan samt bredbandstaxan för 2023 kommer de att presenteras på vår hemsida när de är fastställda, vilket kommer att ske senare under hösten.

Fjärrvärme

Till följd av det rådande marknadsläget med ökade energi- och produktionskostnader måste Söderhamn Nära höja avgiften på fjärrvärme. Den nya avgiften träder i kraft från och med den första januari 2023.

Vi har sett över våra verksamheter för att kunna hålla taxeökningen på en så låg nivå som möjligt. För en normalvilla som har fjärrvärme kommer kostnaderna att öka med cirka 51 kronor i månaden vilket blir en ökning med 612 kronor per år inklusive moms.

Taxehöjningen, som blir fem procent gäller enbart själva energiavgiften, det vill säga den rörliga delen av taxan. Effektavgiften samt fasta avgiften höjs inte.

VA

Den första januari 2023 höjs även VA-taxan. Den höjs med 61 kronor i månaden vilket motsvarar 732 kronor inklusive moms per år för en genomsnittlig villakund. Taxehöjningen fördelar sig på den rörliga delen med tre procent samt den fasta delen med tolv procent. Anledningen till prishöjningen är främst ökade omkostnader i form av material, ökade anläggningskostnader samt höjda energikostnader.

För att läsa mer om fjärrvärmetaxorna klicka här.

För att läsa mer om VA-taxan klicka här.

Kundservice

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen