Vi rätar ut några frågetecken kring elprisstödet

Vilket elprisområde tillhör jag som bor i Söderhamn?
Elområde 2 (SE2)

Vilken är Söderhamn Näras roll i utbetalning av elprisstödet?
Söderhamn Näras (och Ellevios) roll som nätägare är endast att lämna uppgifter till Svenska Kraftnät och Försäkringskassan.

Vilken roll har Försäkringskassan?
Försäkringskassan sammanställer, administrerar och betalar ut elprisstödet.

Att tänka på: I Söderhamn finns två nätägare som levererar uppgifter om elförbrukning till Svenska Kraftnät och Försäkringskassan, beroende på om medborgaren är ansluten till Söderhamn Näras eller Ellevios elnät.

Elprisstödet för perioden november-december 2022

I januari 2023 beslutade regeringen om ett elprisstöd för hela Sverige för perioden november-december 2022.

  • • Gäller för privatpersoner/hushåll hela Sverige.
  • • Omfattar ej företag eller juridiska personer.
  • • Ersätter 80% av den uppmätta elförbrukningen under perioden.
  • • Betalas ut till dig som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.
  • • För förbrukning över 18 000 kilowattimmar under november-december 2022 får man inte stöd.
  • • Alla dödsbon (förutom dödsbon som bedriver näringsverksamhet) kommer att få del av stödet.
  •  
  • När betalas elprisstödet ut?
    Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att tillsammans med Svenska Kraftnät förbereda utbetalning av elprisstöd till privatpersoner i hela Sverige. Försäkringskassan arbetar just nu med att ta fram en tidplan för när det kommer att ske.

Så här räknar du ut ditt elprisstöd (Söderhamn tillhör Elområde 2 (SE2).
SE2 0,90 kronor x 0,8 x din elförbrukning i kWh under nov-dec 2022.

På din elnätsfaktura kan du se vad din elförbrukning har varit månad för månad. Du kan även komma åt din faktura via ”Mina sidor” hos ditt elnätsföretag.

Den aktör som betalar ut stödet kommer att få uppgifter om din elförbrukning direkt från elnätsföretagen. Du behöver alltså inte göra någonting själv.

Stödet ges utan moms eller energiskatt.

 

Vill du ha mer fördjupad information kan du använda någon av nedanstående länkar.

Mer om elprisstödet hos Svenska kraftnät

Till Svenska kraftnät - frågor och svar om elprisstödet

Till Försäkringskassan om elprisstödet

I vårt kundforum kan du följa uppdateringarna kring elprisstödet

Kundservice

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen