Mohed-Myskje 2021

Projektets status:

20 oktober: Schaktarbetet är slutfört.
Vi arbetar just nu med kopplingsskåpen i stamnätet.
När vi är färdiga i stamnätet påbörjas inkoppling i fasadboxarna hos kund.

 

26 augusti: De längre schakten är nu klara, vi fortsätter med förtätningar i områden där fiber finns sedan förr. Vi blåser även kundfiber och stamfiber. Installationerna är i stort sett färdiga.


7 juli: Schaktning i Florkvarn längs med väg 621 är klar, grävarbetet fortsätter nu i Kilnäset.

Sörens El kommer kontakta dig och boka tid för installation av modemet. Vi återkommer med information när din anslutning är klar.


17 juni: Grävning i Florkvarn längs med väg 621 är påbörjad, även Kilnäset kommer att påbörjas inom kort.


Grävning i Florkvarn längs med väg 621 startar 7 juni.
Även Kilnäset kommer att påbörjas inom kort.

Till toppen