Mohed-Myskje 2021

Projektets status:

7 juli: Schaktning i Florkvarn längs med väg 621 är klar, grävarbetet fortsätter nu i Kilnäset.

Sörens El kommer kontakta dig och boka tid för installation av modemet. Vi återkommer med information när din anslutning är klar.

 

17 juni: Grävning i Florkvarn längs med väg 621 är påbörjad, även Kilnäset kommer att påbörjas inom kort.


Grävning i Florkvarn längs med väg 621 startar 7 juni.
Även Kilnäset kommer att påbörjas inom kort.

Till toppen