Södra stadsdelarna 2021

Projektets status:

15 september: Schaktarbeten är färdiga och NCC återställer asfalt.
Just nu pågår arbete med stamnätet. Svetsning i fasadboxar påbörjas inom kort på Klossdammen.

26 augusti: Schaktning är i stort sett klar, det som återstår är Västra Tullgatan och någon anslutning på Öster, det förväntas bli klart inom kort.
De flesta installationer är färdiga och vi arbetar med stamnätet.
NCC har påbörjat återställningsarbetet.


7 juli: Schaktning klar på Klossdammen, Knektslätten och Stormyran. Grävarbetet forstätter nu på Öster, Holmänge och Broberg.

Sörens El kommer kontakta dig och boka tid för installation av modemet. Vi återkommer med information när din anslutning är klar.


17 juni: Grävningsarbetet fortsätter på Klossdammen, Knektslätten och Stormyran. Inom kort börjar vi gräva på Baggargatan, Öster och övriga vägar i projektet.

Sörens El kommer kontakta dig och boka tid för installation av modemet. Vi återkommer med information när din anslutning är klar.


26 maj påbörjar vår entreprenör - Söderhamns LBC - grävning i ert område.
De kommer att börja med Ringvägen, detta för att kommunen vill asfaltera den vägen så fort som möjligt.

Om du inte satt ut skylten som anger var vi ska lämna fiberslang, är det dags att göra det nu.

Till toppen