Tremyran 2021

Projektets status:

15 september: Arbetet med stamnätet är färdigt.
Nu återstår fibersvetsning i fasadbox vid varje fastighet.

26 augusti: Schaktning är klar och alla installationer är färdiga.
Vi har även blåst all fiber och vi arbetar med stamnätet.
Slutgiltig installation görs i september.


13 april:
Grävningen på Tremyran har idag startats och under den här veckan kommer Elnät att schakta söderut längs Östra Tremyravägen. På måndag 19 april tas även fiberkanalisationen med i schaktet.

Dukt lämnas av vid varje fastighet, även hos dem som ännu inte har beställt fiber.

Till toppen