Gammelsågen 2020

Projektets status:

2020-08-06: Tillstånd från Trafikverket klart. Schaktning efter TRV-väg pågår från Östanbo i riktning mot Gammelsågen.

2020-04-30: Väntar på tillstånd från Trafikverket. Projektet börjar efter FTH Sörljusne.

På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Till toppen