Kinstaåsen 2020

Projektets status:

2020-09-17: Schaktning av kanalisation klar i Vreten, Brattberg och Valhalla. Stamkablar blåsta på dessa områden. Fiberkabel till fastigheter börjar blåsas under vecka 38. Schaktning av kanalisation på Kinstaåsen pågår.

2020-06-17: Tillståndet från Trafikverket är klart! Vi påbörjar schaktning V.26.
Vi kommer att börja gräva på Skomakarevägen mot Vreten och vidare mot Marmaverken.

2020-04-30: Vi väntar på tillstånd från Trafikverket. Första sträckan efter hönsfarmen kommer att samförläggas med Vattenfall och börjar i augusti.

På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Till toppen