Kustvägen 2020

Du är välkommen till våra informationsmöten på CFL i Söderhamn,
där vi berättar mer om fiber och svarar på frågor.

Boka in något av följande datum i din kalender:
Tisdag 25 februari kl. 18.00
Tisdag 24 mars kl. 18.00

Projektets status:
Kommer att påbörjas under våren 2020.

Kustvägen, Köviken, Ullbacka, Norrbacka, Persbacka, Vadtorp, Vad, Sjövik, Sjötorp, Åsbacka,
Gamla Långrörsvägen, Trångstavägen, Bjälkgropsvägen, Breidablickvägen, Dillesvägen,
Medbringarvägen, Lugnet

Till toppen