Kustvägen 2020

Projektets status:
Vecka 22 påbörjar vi schaktning i området, vi kommer att börja på Fröjarblick för att sedan flytta till Lugnet. Inom några veckor kommer vi även att påbörja schaktning från Sandarne-hållet.


På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Kustvägen, Köviken, Ullbacka, Norrbacka, Persbacka, Vadtorp, Vad, Sjövik, Sjötorp, Åsbacka,
Gamla Långrörsvägen, Trångstavägen, Bjälkgropsvägen, Breidablickvägen, Dillesvägen,
Medbringarvägen, Lugnet

Till toppen