Norrfjärd 2020

Projektets status:

2020-08-12: Arbetet med inkoppling av fiber i fasadboxarna (utomhus) kommer nu att påbörjas. Vi kommer inte att boka några tider för detta arbete, utan det kommer att ske löpande. Det kan innebära att vår personal kommer att röra sig en del på era tomter, något vi hoppas ni har överseende med.

2020-06-09: Vi kommer inom kort att börja boka tider för fiberinstallationer i ert område. Därefter återstår en hel del arbete för oss innan ni har en fungerade anslutning. Vi återkommer med mer information när allt är klart.

Som kund kan du utgå ifrån att våra tekniker som besöker er är friska och inte har några symptom på Covid-19. De håller ett passande avstånd och vi utgår ifrån att våra kunder tar sitt ansvar och håller samma distans.

2020-05-06: Vi börjar blåsa kundfiber i området, vilket kan innebära en del spring på tomterna.

2020-04-30: 4/5 startar vi schaktarbetet för att placera noden, vi kommer också att fortsätta schakta till några tomter som inte är gjorda i samförläggningen med vatten/avlopp.
Vi kommer även att börja blåsa stamkablar i området.

På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Hagalund, Kilsbo, Gulludden, Vinbergstorpet, Johannero, Mamre, Pinnarviken, Baggsundet,
Stålnäsvägen 10–254

Till toppen