Norrfjärd 2020

Projektets status:
4 maj påbörjas schaktning för att placera noden.
6 maj börjar vi blåsa kundfiber i området.
Vi kommer också att schakta till några tomter som inte gjordes i samförläggningen med VA.
Även stamkablar kommer att börja blåsas i området.

På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Hagalund, Kilsbo, Gulludden, Vinbergstorpet, Johannero, Mamre, Pinnarviken, Baggsundet,
Stålnäsvägen 10–254

Till toppen