Östansjö 2020

Projektets status:

2020-09-01:

För att få anlägga fiber i ert område krävs ledningstillstånd från Trafikverket.

Dessa tillstånd ansökte vi om redan i februari.
Under våren har vi fört en dialog med Trafikverket om hur vi får förlägga vår fiber.
Trafikverket har nu beslutat att inte bevilja oss ledningstillstånd.

För att komma vidare ska vi nu göra en ny projektplan och på nytt ansöka om ledningstillstånd.

Vår absoluta förhoppning är att projektet ska slutföras under 2021, dock kan vi inte med säkerhet utlova det.

 

2020-06-09: Vi väntar fortfarande på tillstånd från Trafikverket.

På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Till toppen