Östansjö 2020

Projektets status:
Vi väntar fortfarande på tillstånd från Trafikverket och vår förhoppning är att schaktning ska påbörjas i slutet på maj..

På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Till toppen