Sörljusne 2020

Projektets status:

2020-09-11: Arbetet med inkoppling av fiber i fasadboxarna (utomhus) kommer nu att påbörjas. Vi kommer inte att boka några tider för detta arbete, utan det kommer att ske löpande. Det kan innebära att vår personal kommer att röra sig en del på era tomter, något vi hoppas ni har överseende med.

2020-08-19: Vi har snart installerat samtliga hushåll med modem/ÖP.
Blåsning av fiber från skåp till kund har påbörjats v.34. Svetsning i skåp har påbörjats.

2020-08-06: Schaktning färdigställd. Stamkabel är blåst. Installation i fastigheter påbörjas inom kort.

2020-06-16: Schaktning pågår efter TRV-väg från Sörljusne mot E4. Kanalisationen genom kraftstationen är dragen.
Schaktning i bostadsområdet kommer att påbörjas inom några veckor.

2020-04-30: Schakten börjar måndag 4 maj efter TF väg mot Sörljusne..

På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Till toppen