Trönö-Storsjön 2020

Projektets status:

2020-08-28: Vi påbörjar fiberblåsning v.35. Vi påbörjar kontaktering av stamnät v.36.
Kom ihåg att gräva in dukten på er tomt.

2020-08-19: Installation i fastigheter påbörjas v.34. Schaktning färdigställs under v.35.

2020-06-09: Schaktning påbörjad 9 juni. Kom ihåg att sätta ut era skyltar.

2020-04-30: Finns inget konkret ännu, en del av schakten kommer att bli en samförläggning med Vattenfall. Vi kommer anpassa vår tidplan när vi vet deras startdatum.

På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Till toppen