Ändra i ditt abonnemang

Vill du byta eller uppgradera ditt abonnemang går du in under den rubrik som gäller för just ditt ärende.
Vill du säga upp ett abonnemang gör du det under rubriken "Uppsägning av avtal".
Våra bredbandslösningar har endast en kalendermånads uppsägningstid och ingen bindningstid.
I samband med flytt ska du anmäla det till oss och avsluta ditt abonnemang.

Byte och uppgradering av LAN

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.

 

 

Byte och uppgradering av internet via kabel-TV

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.

 

 

Byte och uppgradering av ADSL

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.

 

 

Uppsägning av avtal

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.

 

 

Till toppen