UTEBLIVEN SOPHÄMTNING I STRÅTJÄRA

Sophämtningen i Stråtjära uteblev under onsdagen pga. dåligt väglag.

Sopbilen kommer på fredag istället till de berörda kunderna. 

Till toppen