Ändring av abonnemang

Här nedanför kan du välja om du vill ändra hämtningsintervallen eller storleken på ditt avfallskärl.
Ukörnings-/hämtavgift vid byte av kärl utöver 1:a gången (avser kalenderår) 188 kr

Ändra hämtningsintervall

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.


 

Ändra storlek på kärl

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.


 

Till toppen