Återvinningsstationer

I Sverige har vi producentansvar på förpackningar. Det innebär att förpackningsproducenterna är skyldiga att se till att förpackningarna återvinns i någon form. För att samla in förpackningar och tidningar finns det återvinningsstationer runt om i kommunen som vi ska använda för att sortera ut förpackningar, tidningar och tidskrifter från vårt hushållsavfall. För närvarande finns 25 återvinningsstationer utplacerade i kommunen.

Det här får du slänga på återvinningsstationen

På återvinningsstationerna kan du sortera ut:

Glasförpackningar, sorterat i färgat och ofärgat.

Pappersförpackningar av papper och kartong.

Tidningar, tidskrifter, reklamblad och liknande.

Metallförpackningar såsom konservburkar, aluminium, folie.

Plastförpackningar, hårda, mjuka och rengjorda i samma behållare.

Batterier

En återvinningsstation nära dig

Söderhamns tätort

Långtå avfallsanläggning

Granvägen

Östra Storgatan

Oxtorgsgatan

Medelpadsvägen

E-center

Forsbackabron

Stugsund

Strandgatan 

Sandarne

ICA Nyplan 

Ljusne

Alavägen

Smedsvägen/Centrum 

Övriga platser i kommunen

Vågbro

Skärså

Norrala/Kungsgården

Trönö 

Vallvik

Söderala

Marmaverken 

Mohed

Hälsingmo

Bergvik 

Stråtjära

Ansvar för återvinningsstationerna

Ansvaret för stationerna har FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det är till dem du ska vända dig om du har åsikter om städning, snöröjning, tömningsintervaller.

På deras hemsida www.fti.se finns ett formulär att fylla i om du är missnöjd eller vill komma med synpunkter. Du kan även ringa till FTIs kundtjänst 0200-88 03 11

Återvinningsresultat

Återvinningsmängderna på kommunens återvinningsstationer inklusive Långtå avfallsanläggning och återvinningscentralen ökar stadigt. Allt insamlat material transporteras vidare till återvinningsindustrin, där det används på nytt. Det som inte går att materialåtervinna används till energiåtervinning.

Det enda som blir kvar på Långtå är deponerbart material och det står för endast tre procent av allt material som samlas in. Allt annat, 97 procent, återvinns i en eller annan form.

Förpackningsåtervinningen har förändrats under årens lopp

Sett från år 2004 har återvinningsmängderna från hushållsproducerat avfall stadigt ökat till 2008 då vi var uppe i 87 kg per person och år. 2009 och 2010 sjönk förpackningsinsamlingen något igen till 83 kg. Till 2013 slog vi återigen rekord med 90 kg förpackningsmaterial till återvinning per person och igen med 97 kg för 2014..

Det betyder att 27 procent av avfallet som annars skulle kastats i kärlet för hushållssopor återvinns genom återvinningsstationerna och fastighetsnära förpackningsinsamling.

Om man tittar på mängden återvinningsmaterial per person i Söderhamns kommun så ser vi även här en tydlig trend på att återvinningsmängderna ökar. Vi skulle dock kunna öka återvinningsgraden betydligt mer eftersom cirka 30 procent av det som är kvar i sopkärlen består av förpackningsmaterial.

Kundservice

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen