Sorteringsguiden

Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material eller energi ur avfall så måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe. För att underlätta för dig att källsortera har vi tagit fram en källsorteringsguide.
Guiden är ett samarbete mellan Söderhamn Nära, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun och Nordanstigs kommun.

Till toppen