Lämna in dina textilier

Söderhamn Nära har sedan hösten 2019 ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge och därför ser vi gärna att du lämnar in dina gamla avlagda kläder, handdukar, sängkläder och övriga hushållstextilier till oss.

Det du vill lämna lägger du i Human Bridges insamlingsbehållare som finns utplacerade på flera olika platser på Långtå Återvinningscentral.

Dessutom kan du lämna dina textilier vid återvinningstationerna på följande platser:

Variant köpcenter

Cityparkeringen/Busstorget

E-Center

Flygvägen/Medelpadsvägen

Gatukontorets förråd/Forsbackabron

Södra Järnvägsgatan

Långtå ÅVC

Mo skola.

Kungsgården

Söderala Vivo

Trönö.

Allt insamlat material används sedan till humanitära insatser i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Till toppen