Ny vattenförsörjning till Ljusne och Vallvik

Från och med förmiddagen måndag den 25 oktober kommer du som bor i Ljusne och Vallvik att få ditt dricksvatten från grundvatten från Ljusnanåsen som bereds vid Ålsjön och Kinstaby vattenverk.

Under och efter bytet av dricksvattnet i ledningsnätet kan problem med missfärgningar uppstå. Detta eftersom vattnets kvalitet ändras, vilket kan påverka avlagringar i ledningsnätet som då kan lossna.

Nedan finns exempel på frågor och svar i samband med vattenbytet samt ett formulär om du har klagomål. Vid akut ärende, kontakta kundservice: 0270-766 10.

Texten uppdaterades 2021-10-25

Frågor och svar vid byte av vattenkvalitet

Varför måste Järvsjöns vattenverk stängas?
Järvsjöns vattenverk tar sitt råvatten från Järvsjön, under de senaste åren har bla halten organiska ämnen ökat vilket medfört sämre kvalitet på råvattnet och dricksvattnet. För att upprätthålla en god kvalitet på dricksvattnet skulle Järvsjöns vattenverk behöva kompletteras med ytterligare reningssteg. Järvsjön har också drabbats av algblomning de senaste åren. Algblomning kan i allvarliga fall medföra att giftiga algtoxiner bildas, vilket kan leda till att dricksvattnet blir otjänligt som livsmedel.

Var kommer det nya vattnet ifrån?
Det nya vattnet kommer från stan och råvatten tas i grundvattenbrunnar längs med Söderalaåsen och bereds i Ålsjöns och Kinstaby vattenverk.

Det är säkrare att använda grundvatten som råvara vid beredning av dricksvatten. Grundvattnet är mer skyddat och det förekommer exempelvis inga algblomningar i grundvatten. Grundvattnet innehåller även naturligt fler och mer nyttiga mineraler än ytvatten, och har ett bättre skydd mot mikroorganismer. Beredningsprocessen är mindre komplicerad för grundvatten än för ytvatten.

Har vattnet en annan kvalitet nu än tidigare?
Vattenkvaliteten har förändrats jämfört med tidigare, bland annat har vattnet ett högre pH, hårdhet och alkalinitet, men lägre färgtal och innehåll av humus. På vår hemsida tillhandahåller vi en sammanställning av aktuell dricksvattenkvalitet. Läs mer här.

Kan det uppstå några problem när vattenkvaliteten ändras?
Inuti vattenledningsnätet kan det finnas avlagringar på insidan av rören. Eftersom vattnets kvalitet ändras kan de kemiska och biologiska förutsättningarna också ändras, vilket kan innebära att avlagringar lossnar och följer med ut i kranen. Du kan uppfatta det som en missfärgning av vattnet.

Har kommunen koll på vattenkvaliteten?
VA-huvudmannen ansvarar för vattenkvaliteten på producerat och levererat vattnet fram till fastighetens förbindelsepunkt. För att säkerställa god dricksvattenkvalitet tas ett stort antal vattenprov regelbundet vid vattenverken och på ledningsnätet i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav. Provtagningsprogrammet godkänns av kommunens tillsynsmyndighet. I samband med den nya vattenförsörjningen har provtagningsprogrammet för Ljusne och Vallvik utökats.

Går kommunen ut med information om vattnet inte går att dricka?
Söderhamn Nära har som VA-huvudman ansvaret för att informera abonnenter om någon händelse eller något analyssvar som kan föranleda begränsningar i hur dricksvattnet kan användas. Exempelvis kan det vid mikrobiologisk förorening utlysas en kokrekommendation för det vatten som används som dricksvatten eller till matlagning. Du kan ladda ner Nära-appen i telefonen och få driftinformation direkt. Läs mer här.

Varför smakar vattnet annorlunda och är det farligt?
Det nya dricksvattnet innehåller högre halter av bland annat kalcium och magnesium och lägre halter av ämnen som förekommer i sjövatten. Den förändrade sammansättningen av spårämnen i dricksvattnet medför en annan smak än du är van vid.

Om ditt vatten luktar eller smakar väldigt konstigt, eller rentav illa, råder vi dig att spola kallvatten i alla dina kranar i minst 30 minuter. Kvarstår problemen? Kontakta Söderhamn Nära.

Jag tycker att vattnet ser konstigt ut, vad kan jag göra?
Om ditt dricksvatten har en konstig färg kan det bero på allt från bytet av vattenkvalitet i hela Ljusne och Vallvik, till arbeten på ledningsnätet, läckage från din fjärrvärmeanläggning eller problem i din fastighet.

Det är viktigt att vi på Söderhamn Nära får veta om du upplever problem med ditt dricksvatten, som missfärgningar, avvikande lukt och smak. Försök spola tills att dricksvattnet blir mindre missfärgat, det kan krävas att man spolar en längre stund. Om missfärgningen ändå inte minskar, meddela Söderhamn Nära. Du ska alltid höra av dig om du misstänker att du har blivit sjuk av dricksvattnet. Anmäl detta på vår hemsida eller ring vid akuta problem. Läs mer här.

Vad är det för vita beläggningar på mitt porslin och diskbänken?
Vita beläggningar på till exempel diskgods och sanitetsporslin orsakas av utfällningar av kalcium (Ca). Kalcium finns naturligt i löst form i allt dricksvatten. Halterna varierar dock från en råvattentäkt till en annan. När vatten avdunstar från ytor sker en utfällning av löst kalcium i form av vita beläggningar. Hur mycket som fälls ut beror på vattnets hårdhet. Beläggningarna kan tas bort med hjälp av en svag syra, till exempel ättika eller citronsyra.

Vad kan jag använda för att ta bort kalkfläckar?
Ett miljövänligt tips för att ta bort kalkutfällningar är ättika. Blanda en del ättika (24 %) med tre delar vatten samt några droppar diskmedel. Häll blandningen i en blomspruta och använd på fläckade ytor. Blandningen fungerar även utmärkt som fönsterputs.

Om du har fläckar på glasytor som fönster, duschvägg:
• blöt ned ytan
• skrapa rent med "hällskrapa"
• putsa rent med rengöringsmedlet
• torka torrt med en mikrofiberduk

Rostfria ytor, tvättställ i porslin:
Spraya ättikslösningen på ytan och låt det verka en stund. Gnugga rent och torka torrt med en mikrofiberduk. Vid kraftigare beläggningar blöt ner en trasa med blandningen, lägg på fläckarna och låt verka några timmar eller över natten. Ju mer utfällningar desto längre tid. Du kan behöva skrubba bort de sista resterna.

Många tycker att citronsyra fungerar bra. Blanda vatten och citronsyra i en sprayflaska. Använd på samma sätt som ovan.
Använd inte ättika eller citronsyra på marmor.

Hur avkalkar jag mina hushållsapparater?
Om du har problem med kalkbeläggningar i dina apparater, börja med att titta på vad tillverkarna rekommenderar. Du behöver kanske ändra maskinens inställningar eller avkalka oftare.

Några exempel på hur du kan avkalka med ättiklösning:

Kaffebryggare och vattenkokare:
Häll 1 dl ättika (24 %) och 6 dl vatten i bryggaren/kokaren. Kör igenom hälften av blandningen (vattenkokaren kör du utan stopp) och stäng av. Vänta 10 minuter. Starta bryggaren/kokaren igen och kör igenom resten. Brygg/koka igenom med rent vatten 3–4 gånger för att få bort all ättikssmak.

Tvättmaskin:
Häll cirka 3 dl ättika i tvättmedelsfacket. Kör sedan maskinen på 60–90 grader.

Hur har vattnets hårdhet förändrats efter vattenbytet?
Flera av våra vattenverk levererar ett mineralrikt och medelhårt vatten. Ett hårdare vatten kan ge kalkbeläggningar på olika ytor.

Hårdhetsgraden brukar anges i följande kategorier:
0-2°dH (mycket mjukt)
2-5°dH (mjukt)
5-10°dH (medelhårt)
10-20°dH (hårt)
>20°dH (mycket hårt)

Tidigare var vattnet mycket mjukt, när Järvsjön nyttjades som råvattentäkt. Numera är vattnet medelhårt och dricksvattnet produceras från grundvatten från Ljusnanåsen vid vid Kinstaby och Ålsjöns vattenverk. Läs mer här.

Behöver jag dosera tvättmedel och diskmedel annorlunda?
Hårdheten på vattnet kommer att öka från mycket mjukt till medelhårt. Det behövs olika mycket tvättmedel och diskmedel beroende på vattnets hårdhet. Detta innebär att du kommer att behöva dosera lite mer tvättmedel och diskmedel. Läs på din förpackning hur mycket tvättmedel som ska doseras när man har medelhårt vatten.

Behöver jag använda salt i diskmaskinen nu när vattnet innehåller med kalk?
Diskmaskinen måste avkalkas regelbundet ju hårdare vattnet är, annars kan det bildas kalkavlagringar på tallrikar och glas samt inuti diskmaskinen vilket kan försämra funktionen. Avkalkningen görs genom att man tillsätter speciellt salt i diskmaskinen minst två gånger per år. Om det inte räcker kan man även använda ättika, citronsyra eller speciellt avkalkningsmedel för diskmaskinen. Häll ca 0,5 liter ättika på diskmaskinens botten och kör ett program på hög temperatur, eller en påse citronsyra och kör ett program med normal temperatur, eller en avkalkningsbehållare enligt anvisning. Kör gärna ett program med tom maskin utan diskmedel efter behandlingen för att skölja ordentligt rent.

Jag har dåligt vattentryck, vad gör jag?
Om du har dåligt vattentryck kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna. Om den egna kontrollen inte kan påvisa orsaken till det försämrade vattentrycket hör du av dig till Söderhamn Nära, antingen via klagomålsformuläret på hemsidan, eller genom att ringa kundservice. Läs mer här.

Kommer taxan att höjas på grund av vattenbytet?
Oavsett var man bor i kommunen är taxan för vatten och avlopp den samma. En höjning av brukningsavgiften i VA-taxan kommer att genomföras från och med 2022-01-01. Denna höjning är dock inte föranledd av just denna åtgärd utan påverkas av flera andra olika faktorer som är kostnadsdrivande. Läs mer här.

 

Frågor och svar för dig som vill veta lite mer

Varför blir det ibland en "mjölkaktig hinna" på glas som diskas i diskmaskin?
Det som kan hända är att diskmedlet tillsammans med temperaturen påverkar glasen så att de får en mjölkaktig hinna. För att undvika det kan man använda ett speciellt glasprogram som bör finnas på en diskmaskin. Glasprogrammet har en något lägre temperatur. Vidare bör glas alltid ställas i den övre korgen i diskmaskinen, där temperaturen är något lägre. Det är också viktigt att alltid följa doseringsanvisningarna för diskmedlet. Överdosera inte. Doseringsanvisningarna är anpassade efter vattnets hårdhet. Att följa doseringsanvisningarna är också viktigt ur miljösynpunkt. Ett tips är att välja ett diskmedel som är miljömärkt.

Är kalk farligt för kroppen?
Kalkbeläggningar uppstår när vattnet är mineralrikt och innehåller mycket kalcium och magnesium. Beläggningarna uppstår främst när du använder varmt vatten. Kalk är inte skadligt för kroppen, utan tvärtom nyttigt. Genom att dricka kranvatten får du i dig många livsnödvändiga ämnen, bland annat kalcium.

Kommer ni att göra något åt problemet med kalk i vattnet?
Nej, i dagsläget kommer vi inte att göra något åt det. Om du upplever att kalkutfällningarna är ett stort problem kan du som fastighetsägare installera en avhärdare. Kontakta en VVS-installatör för mer information.

Kan jag göra något för att minska kalkhalten i vattnet?
Kalken fäller främst ut i varmt vatten och ju varmare vatten desto mer kalkutfällning:
Undvik onödigt hög temperatur i varmvattenberedaren. Har du egen varmvattenberedare är det bra att känna till att det är när vattnet hettas upp som kalkutfällningen sker. Temperaturen ska inte vara onödigt hög, cirka 65 grader är lagom. Varmare temperatur ökar kalkutfällningen. När du duschar, avsluta med att spola av duschen med kallt vatten.

Kan jag installera en kalkrenare?
Mycket kalk i vattnet är ett förekommande problem i Sverige. Det kan ge kalkbeläggningar i bland annat varmvattenberedare, kaffebryggare och i våtrum. Om man inte tycker att det räcker med förändrade städrutiner med svaga syror, exempelvis ättika och citronsyra, så finns det olika produkter på marknaden som går att installera. Det är dock viktigt att undersöka hur väl de fungerar eftersom resultatet kan variera. Kontakta en VVS-installatör för mer information.

Varför upplever vissa att vattnet smakar godare medan andra tycker att det smakar sämre?
Du har säkert märkt att dricksvatten smakar olika beroende på var du befinner dig. I staden smakar vattnet på ett sätt och bara några mil därifrån smakar det helt annorlunda. Ibland skiljer sig även smaken åt mellan olika delar av samhället.
De olika smakerna beror på var vattnet kommer ifrån, dess innehåll av mineraler som kalcium och magnesium samt hur det har behandlats/producerats innan det tappas ur vattenkranen. I bästa fall kommer vattnet från ett grundvattenmagasin som håller hög vattenkvalitet. Om vattnet är riktigt bra kan det distribueras utan någon behandling alls. Ibland är det enda som behövs en skyddsklorering för att hindra bakterier från att växa i vattnet.

Om smaken upplevs besvärande och om man misstänker att man blir sjuk av vattnet ska man alltid kontakta Söderhamn Nära. Läs mer här.

Varför smakar vattnet klor?
I beredningen av dricksvatten vid Järvsjöns vattenverk doserades klor kontinuerligt som en säkerhetsbarriär mot mikrobiologiska föroreningar. Det är nödvändigt att klorera vattnet när råvattnet är ett ytvatten från en sjö. Vid beredningen av dricksvatten vid Ålsjön och Kinstabys vattenverk doseras inte klor annat än om behov uppstår eftersom råvattnet är grundvatten.
I samband med den nya dricksvattenförsörjningen doseras dock en låg halt klor vid tryckstegrings-stationen Fridhem för att säkerställa dricksvattenkvaliteten. När en stabil drift uppnås planerar denna dosering av klor att avvecklas.

Kan jag göra något för att förbättra smaken på vattnet?
Det finns många produkter för vattenrening på marknaden. Om man tycker att smaken är outhärdlig, trots att Söderhamn Näras utredning visar att dricksvattnet är tjänligt, kan man prova att hälla upp en tillbringare som får stå i kylen över natten. Om detta inte hjäper kan man överväga att prova någon produkt som avser att förbättra smaken på dricksvattnet. Det är dock viktigt att tänka på att det finns många produkter som lovar mer än de kan hålla.

Vad kan jag göra om jag är orolig för att mitt dricksvatten innehåller höga halter av något farligt ämne?
Det kan i vissa fall förekomma installationer i privata fastigheter som påverkar vattenkvaliteten negativt. Om man är orolig och misstänker att dricksvattnet inte är som det ska, kan VA-huvudmannen hjälpa till att utreda om det finns ett problem genom att ta ett ospolat och ett spolat vattenprov. Om det ospolade provet har en avvikande sammansättning finns ett problem inne i fastigheten och det är då fastighetsägarens ansvar att åtgärda problemet. Läs mer här.

Varför har pH ökat och är det dåligt?
Vattnets pH-värde talar om hur surt vattnet är. Lågt pH påskyndar korrosionsangrepp. Högt pH kan dessutom ge utfällningar, smak samt försämra eventuell kemisk desinfektion. För att skydda rörnätet mot korrosion bör pH-värdet ligga mellan 8-8,5. Vid beredningen, tillverkningen, av dricksvattnet justeras pH-värdet till rätt nivå.

Alkalinitet är ett mått på vattnets buffertförmåga, det vill säga dess förmåga att neutralisera försurning. Om vattnet har en hög alkalinitet har vattnet en god buffertförmåga mot försurning. Det nya vattnet har en högre alkalinitet och därmed ett stabilare ph som inte sjunker under transporten mellan vattenverket och användaren på samma sätt som tidigare är vattnet hade en lägre alkalinitet.

Stämmer det att dricksvattent tas från Ålsjön vid E4:an?
Dricksvattnet i Söderhamn produceras vid Ålsjöns och Kinstabys vattenverk. Detta är två grundvattenverk med borrade brunnar som är belägna i rullstensåsen som följer Ljusnan genom landskapet. Grundvattenbrunnarna vid Ålsjöns vattenverk ligger i närheten av vattendraget som kallas Ålsjön, men är inte samma sak. Råvattnet hämtas således inte från den ytvattenspegel som kan ses när man passerar E4:an, även om de har samma namn. Det är däremot enligt Länsstyrelsen Gävleborgsläns förnämsta fågelsjö.

Blev Järvsjöns vatten sämre efter den stora avverkningen kring sjön?
Flera faktorer har under en längre tid påverkat att vattenkvaliteten i Järvsjön försämrats. Detta till stor del beroende på ökade halter av organiskt innehåll, så kallade humusämnen, genom tillförsel från omgivande marker, längre perioder av höga vattentemperaturer samt återkommande algblomningar. Det är svårt att peka ut en enda orsak till den försämrade vattenkvaliteten i Järvsjön, men risken har ökat för att den försämrade kvaliteten ska påverka dricksvattenkvaliteten.
För att långsiktigt säkerställa dricksvatten av god kvalitet beslutade Söderhamn Näras styrelsen hösten 2020 om att satsa 18 mkr för att bygga en långsiktigt säkrare dricksvattenförsörjning i Ljusne och Vallvik genom att anlägga en överföringsledning för att försörja abonnenterna boende i Ljusne och Vallvik med grundvatten från Ljusnanåsen.

Vad är en PPM-indikator/TDS-mätare och vad mäter den? Varför visar TDS-mätaren ett högre värde efter vattenbytet?
En TDS-mätare eller PPM-indikator är en portabel mätutrustning som mäter TDS – total dissolved solids, alltså hur mycket partiklar som finns i vattnet, inklusive de ämnen som bidrar till vattnets hårdhet. Denna utrustning används inte av va-huvudmannen utan saluförs till privatpersoner från leverantörer.

Blir vattnet odrickbart om en PPM-indikator visar ett högt värde?
Grundvatten innehåller naturligt högre halter av olika mineraler från jordskorpan, än ytligt vatten från en sjö. TDS-mätaren mäter inte mängden föroreningar i vattnet och visar inte om vattnet är hälsosamt eller ej. En låg TDS med hög halt av t.ex. bekämpningsmedel kan visa låg TDS medan ett vatten med hög halt av hälsosamma mineraler som kalcium och magnesium visar ett högt värde för TDS.

Teststickor för mineralhalter i dricksvattnet
Teststickor för mineralhalter i vatten går att köpa hos leverantörer. Det är svårt att avgöra noggrannheten i analyssvaret för dessa teststickor. VA-huvudmannen använder inga teststickor för att analys av dricksvattenkvaliteten. För att kontrollera vattenkvaliteten tas i stället tas vattenprov som skickas till ett ackrediterat, dvs godkänt, laboratorium, för analys.

Är det bättre att köpa flaskvatten än att dricka kranvattnet?
Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Det betyder att du kan dricka minst 250 liter kranvatten för samma pris som du köper en liter vatten på flaska. Att välja kranvatten är att göra miljön en stor tjänst eftersom kranvattnet alltid är lokalproducerat och distribueras i ledningar vilket är väldigt energisnålt. Dessutom kräver flaskvatten en förpackning, normalt i form av miljöbelastande plast.

Har du klagomål på dricksvattnet?

Om du har klagomål eller andra synpunkter på ditt dricksvatten ber vi dig fylla i nedanstående formulär och skicka in det till oss.

Vid akut ärende, som sjukdom, kontakta kundservice: 0270-766 10.

Bakgrund

Under ett flertal år har man genom analyser kunnat påvisa att vattenkvalitén i sjön Järvsjön, som används som råvattentäkt för dricksvattenproduktionen till abonnenter boende i Ljusne och Vallvik, sakteligen försämrats. Detta till stor del beroende på ökade halter av organiskt innehåll, så kallade humusämnen, längre perioder av höga vattentemperaturer samt återkommande algblomningar. För att långsiktigt säkerställa dricksvatten av god kvalitet krävs omfattande åtgärder för att komplettera reningsprocessen vid Järvsjöns vattenverk, som har varit i drift sedan 1961. Kostnaden för dessa åtgärder överskrider med god marginal investeringen för att anlägga en överföringsledning för att försörja abonnenterna med dricksvatten producerat från grundvatten i Ljusnanåsen. Detta gäller såväl de initiala investeringskostnaderna såsom kommande drift- och underhållskostnader.

Söderhamn Näras styrelse har därför beslutat om att anlägga en ny överföringsledning (vattenledning) till Ljusne och Vallvik för att försörja abonnenterna med grundvatten från Ljusnanåsen på samma sätt som boende bland annat i Söderhamn, Söderala och Sandarne. Grundvatten är i regel bättre och säkrare med avseende på yttre påverkan än ett ytvatten som påverkas snabbt av exempelvis kraftigt nederbörd, skogsbruk, utsläpp, förekomst av alger etc. Pågående/kommande klimatförändringar är även en stor riskfaktor för främst ytvatten.

Till toppen