Norrfjärd

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar avloppslösning och vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljö. Detta innebär en avloppsvattenrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för ett hav i balans samt levande kust och skärgård och tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet.

Utbyggnaden omfattar 230 fastigheter.

Avbrott och vägarbeten

Här finns aktuell information om vägarbeten och andra avbrott som kan påverka dig.

Just nu pågår inga arbeten som hindrar framkomligheten.

Aktuellt om projektet

Här kan du läsa om aktuella händelser i projektet. Händelserna presenteras i datumordning med den senaste händelserna högs upp i listan.


Information om installation av din pumpstation (2019-05-20)

Inkopplingsarbetena av nya VA-abonnenter i Norrfjärdsområdet har återupptagits och cirka 45 fastigheter kvarstår.

Innan vi kan göra några anslutningar måste du fylla i och underteckna  färdiganmälan/checklista och skicka in den till oss. Först därefter kan du boka tid med någon av våra tekniker för anslutning. Checklistan får du i samband med att vi lämnar ut din pumpstation. Alternativt kan du ladda ner den via länken: Färdiganmälan/checklista

Observera att inkopplinsarbetena genomförs onsdagar denna säsong, övriga tider endast i undantagsfall.
Har du ytterligare frågor angående installationen av din pumpstation är du välkommen att ringa vår kontaktperson Peter Fryklund 070-650 75 96.

 

Inmätning av pumpstationer (2018-11-27)

För närvarande pågår inmätning av samtliga villapumpstationer i Norrfjärdsområdet. Detta för att våra tekniker lätt skall kunna hitta till stationerna om problem uppstår.

Idag har Camilla och Olle mätt in stationer i Johannero och Vinbergsorpet.
Fortsatt inmätning kommer att ske kontinuerligt inom hela Norrfjärdsområdet.


Information om installation av din pumpstation (2018-05-29)

Installationerna för vatten och avlopp i Norrfjärdsområdet har nu kommit igång efter den långa snörika och kalla vintern.  

Innan vi kan göra några anslutningar måste du fylla i och underteckna  färdiganmälan/checklista och skicka in den till oss. Först därefter kan du boka tid med någon av våra tekniker för anslutning. Checklistan får du i samband med att vi lämnar ut din pumpstation. Alternativt kan du ladda ner den via länken: Färdiganmälan/checklista

Observera att vi kommer att göra ett sommaruppehåll vecka 29 - 31. Under den perioden kommer vi inte att genomföra några VA-anslutningar, utom i undantagsfall.
Har du ytterligare frågor angående installationen av din pumpstation är du välkommen att ringa vår kontaktperson Peter Fryklund 070-650 75 96.


Nu är Norrfjärdsprojektet klart (2017-12-18)

Det stora arbetet i projektet är nu genomfört. Riktigt klart blir projektet dock inte innan alla fastigheter är inkopplade på avloppsledningsnätet.

Vi som arbetat i projektet vill i samband med detta utskick, passa på att tacka alla er som bor i Norrfjärd för ert tålamod och er delaktighet i projektet.

Ett nyhetsbrev har idag skickats till dig som har fastighet inom VA-projekt Norrfjärd. I nyhetsbrevet bifogas en enkät som vi gärna ser att ni fyller i och skickar in till oss. Enkäten kommer att hjälpa oss att utvärdera och ta lärdom av vårt arbete.

Söderhamn Nära önskar er alla en riktigt God jul och Gott nytt år!

Länk till nyhetsbrev: Nyhetsbrev 6 


Inkopplingsarbeten (2017-12-08)

Arbete med inkoppling av nya abonnenter fortskrider och hittills har ett 40-tal inkopplingar genomförts.


Utskick av fakturor Västra sidan (2017-10-24)

I och med att alla VA-ledningar i projektet är driftsatta och alla förbindelsepunkter är upprättade påbörjar vi nu faktureringen av anläggningsavgifter för den västra sidan av Norrfjärdsområdet med start denna vecka.


Klart för inkoppling Västra sidan (2017-10-17)

Med godkända analysresultat kan vi nu påbörja inkopplingsarbeten till det kommunal VA-ledningsnätet från och med vecka 43.

Innan anslutning kan ske måste ifylld och undertecknad färdiganmälan/checklista skickas till oss. Därefter kan tid bokas med våra tekniker för anslutning, kontaktperson är Peter Fryklund 070-650 75 96. Checklista fås i samband med att pumpstationen utlämnas alternativt laddas ned via länk: Färdiganmälan/checklista


Utskick av fakturor Östra sidan (2017-09-19)

I och med att VA-ledningssystemet är driftsatt och alla förbindelsepunkter upprättade kommer fakturorna gällande anläggningsavgifter för fastigheter/arrenden på den Östra sidan av Norrfjärd (Stålnässidan) att skickas ut denna vecka. 


Ledningsnätet färdigställt (2017-09-08)

Alla ledningsnätsarbeten är nu färdigställda inom projektet. På den östra sidan kopplas nya abonnenter in allt eftersom färdiganmälningar görs. På den västra sidan pågår kontroller av drift och vattenkvalitet. Då alla prover och besiktningsutlåtanden är godkända kan inkopplingsarbeten påbörjas, förhoppningsvis från och med vecka 42. 
Se kommande uppdateringar på hemsidan. 


Besiktning av fastigheter (2017-08-29)

Metron Miljökonsult AB kommer att under vecka 36 påbörja slutbesikning av fastigheter  på uppdrag av Söderhamn Nära.

Mer information om besiktningen beskrivs i brevutskick från Meteron till alla berörda.

Vid frågor kontakta:
Carola Persson 031- 80 04 20 mellan kl. 08:00 - 11:00 och 12:00 - 16:00 vardagar.


Första inkopplingen i Norrfjärd (2017-08-23)

Onsdagen den 23 augusti var en speciell dag för oss på Söderhamn Nära, men även för familjen Ehn i Norrfjärd. Då kopplade vi nämligen in den första villapumpstationen i Norrfjärdsprojektet och det var hos just Ehns på Stenängsudden som det skedde.

Läs mer här


Klart för inkoppling Östra sidan (2017-08-21)

Med godkända analysresultat kan vi nu påbörja inkopplingsarbeten till det kommunal VA-ledningsnätet.

Innan anslutning kan ske måste ifylld och undertecknad färdiganmälan/checklista skickas till oss. Därefter kan tid bokas med våra tekniker för anslutning, kontaktperson är Peter Fryklund 070-650 75 96. Checklista fås i samband med att pumpstationen utlämnas alternativt laddas ned via länk: Färdiganmälan/checklista


Uppdatering beträffande inkoppling (2017-08-10)

Dricksvattenkvaliten i det nylagda vattenledningsnätet blir allt bättre men är ännu inte tillräckligt bra. Vi tar idag nya prover efter klorering av ledningsnätet och kommer att invänta svar på dessa innan beslut tas om när inkopplingsarbeten kan påbörjas.


Förseningar beträffande inkoppling (2017-07-18)

Tyvärr har vår tidplan beträffande VA-installationerna spruckit då vi ännu inte lyckats uppnå godkänd dricksvattenkvalitet på det nylagda vattenledningsnätet. Vi medger därför inte några avloppsanslutningar då sådana bör samordnas med vatteninstallationerna.

Installationsarbetena kan förhoppningsvis påbörjas v32 under föruttsättning att erforderliga vattenprover blivit godkända.


Inkoppling Stålnässidan (2017-06-20)

Vi närmar oss inkoppling för abonnenter på Stålnässidan, men fortfarande har vi några saker som måste åtgärdas innan vi är riktigt klara. Inga inkopplingar kommer därför utföras före midsommar.
Så fort vi kan börja med inkopplingsarbetena kommer vi att meddela det här på hemsidan.

Succé för öppet hus

På Kristi himmelfärdsdagen bjöd vatten in alla fastighetsägare i Norrfjärd till öppet hus på Stabbläggaregatan. Under några intensiva timmar fick besökarna möjlighet att ställa frågor om allt som har med Norrfjärdsprojektet att göra.

Att intresset för Norrfjärdsprojektet är stort, stod bortom allt tvivel när vatten bjöd in till information om projektet. Uppskattningsvis kom 150-200 personer till Stabbläggaregatan för att bland annat få veta hur långt projektet kommit och vad man själv ska göra för att få allt på plats.

Gunnar Schön, Veronica Henriksson, Peter Fryklund, Erik Thyr, Staffan Svedberg, Anders Burman samt entreprenören SVEABs representant, Tommy Persson, hade fullt upp. Under de tre timmar som evenemanget höll på fick de svara på allt från fakturafrågor till installation av utrustning och bredband. Förutom att besökarna fick svar på frågor om projektet hade man även en liten utställning med bland annat en villapumpstation.


Information från Norrfjärds vattensamfällighetsförening (2017-05-24)

Styrelsen för föreningen vill informera sina medlemmar om att föreningens vattenledningar kommer att vara i drift över sommaren och att något fastställt datum för nedläggning ännu inte är beslutat. Frågor gällande detta besvaras av föreningens styrelse.


Fakturautkast (2017-05-24)

2017-05-17 skickades ett fakturautkast till samtliga fastighetsägare/arrendatorer där det framgår vad ni som kund har beställt utifrån de underlag vi har erhållit från er, och vilken summa (anläggingsavgift) som ni kommer att bli fakturerade.

Länk till utskick: Följebrev fakturautkast


Färdiganmälan - Checklista Nära (2017-05-15)

I samband med att du hämtar ut din villapumpstation kommer du att få en checklista
av oss. I den ska du, steg för steg, pricka av alla åtgärder som måste göras i samband med
installationen. Checklistan används även av Söderhamn Näras personal och kommer att vara det dokument som intygar att allt är installerat på ett korrekt sätt.
Du som redan har hämtat ut villapumpstationen kan få en checklista av vår kontrollant, Peter Fryklund.

Länk till färdiganmälan - checklista: Färdiganmälan - Checklista - Norrfjärd


Öppet hus på Söderhamn Nära (2017-05-09)

Torsdag den 25 maj, kl 10-13 anordnas ett öppet hus på Söderhamn Nära där du kan träffa personal från Söderhamn Näras olika affärsområden. Vi kommer att finnas på plats för att svara på frågor som rör projektet. 

Inbjudan till öppet hus skickas idag i samband med utskick av nyhetsbrev nr. 5.

Länk till nyhetsbrev: Nyhetsbrev 5 - 2017 Norrfjärd


Anslutningar vid fastighetsgräns (2017-04-06)

Just nu kan det se ut som att allt är klart vid just din fastighet, men så är det inte. Du kan inte använda vare sig vatten eller avlopp innan hela projektet är sammankopplat, testa och klart. Däremot finns det inget som hindrar dig från att förbereda din egen utrustning.

Observera att serviceventilerna endast får hanteras av Söderhamn Nära eller SVEAB då de tillhör den allmänna VA-anläggningen.


Utskick av nyhetsbrev (2017-03-06)

Ett nyhetsbrev med fokus på information om kommande fakturering av anslutningsavgifter har idag skickats till dig som har fastighet inom VA projekt Norrfjärd. 

Länk till nyhetsbrev: Nyhetsbrev 4 - 2017 Norrfjärd


Utskick av informationsbrev angående tillståndsgivna avloppsanläggningar (2017-02-23)

Vi närmar oss nu den punkt i projektet då vi ska sätta samman fakturaunderlag gällande anläggningsavgiften för vatten och avlopp. I samband med detta så har ett informationsbrev idag skickats till fastghetsägare/arrendatorer med tillståndsgivna avloppsanläggningar. Detta för att vi skall kunna beräkna ersättningsnivån för onyttggörande av den enskilda avloppsanläggningen. Observera att endast avloppsanläggningar 15 år eller yngre kan tillgodoräknas. 

Länk: Informationsbrev ang. tillståndsgivna avloppsanläggningar


Uppdaterad karta över projektet (2017-02-23)

Länk till karta av projektets framdrift: Vecka 8 2017


Hur går det i projektet ? (2017-02-21)

Nu har cirka två tredjedelar av VA-huvudledningsnätet i projektet anlagts. På den östra sidan kvarstår endast Bergsön samt installation av en mellanpumpstation.

Under april/maj kommer, efter färdigställande, besiktning av ledningsnätet på den östra sidan att genomföras genom provtryckning och dricksvattenanalyser. Under förutsättning att dessa åtgärder godkänns kommer anslutning förhoppningsvis att kunna påbörjas under juni.

Anslutningar på den västra sidan kan påbörjas efter färdigställande och godkännande av huvudledningsnätet. Detta kommer troligen att ske under augusti/september.

I mars kommer information skickas ut till samtliga berörda avseende anslutning och anläggningsavgifter etc.


Uppdaterad karta över projektet (2017-01-31)

Länk till karta av projektets framdrift: 2017-01-31


Hur går det i projektet? (2017-01-18)

Nu har cirka en tredjedel av huvudledningsnätet anlagts. På den östra sidan, Stålnässidan, kvarstår cirka två veckors schaktarbeten. Därutöver återstår anläggande av tomrör för fiber. Arbetet med anslutning av Bergsön planeras att ske till våren/sommaren.
Innan driftsättning av den östra sidan återstår ändå mycket arbete såsom anläggande av mellanpumpstation, inkoppling av överföringsledning mot Söderhamn samt färdigställande av den stora pumpstationen, provtryckning av ledningsnätet etc.

Ett arbetslag har dessutom påbörjat schaktarbete längst inne i viken med riktning mot Kilsboholmen.

Länk till karta av projektets framdrift: 2017-01-18


Utskick av nyhetsbrev (2016-12-20)

Ett nyhetsbrev i form av en julhälsning har idag skickats till dig som har fastighet inom VA-projekt Norrfjärd. I och med det  vill vi önska er alla en riktigt God jul och Gott nytt år!

Länk till nyhetsbrev: Nyhetsbrev 3 - Julhälsning 2016 Norrfjärd


Avbrott och vägarbeten (2016-12-09)

Eftersom det är ganska angeläget att veta när vägar kommer att vara avstängda eller när andra hinder gör det svårt att komma fram, så har vi lagt in en ny flik som heter Avbrott och vägarbeten.
Där kommer vi att skriva om aktuella händelser. Observera att det bara är gällande avbrott som kommer att visas.


Utskick av nyhetsbrev (2016-10-31)

Under vecka 44 kommer det senaste nyhetsbrevet att landa i din brevlåda.

Länk till nyhetsbrev: Nyhetsbrev 2  - 2016 Norrfjärd 


Besiktning av fastigheter (2016-10-19)

Metron Miljökonsult AB utför besiktning av fastigheter på uppdrag av Söderhamn Nära.

VA-utbyggnaden medför i flera fall vibrationsalstrande markarbeten. På uppdrag av Söderhamn Nära skall Metron Miljökonsult AB därför besikta fastigheter inom riskområdet. Vid tillfället för besöket görs syneförrättningar samt kontroll av eldstäder och murstockar i erfoderlig omfattning. Montering av vibrationsmätare kommer att utföras på ett urval av byggnaderna.

Besiktningen avser i första hand obesiktigade fastigheter på Stålnässidan samt fastigheter i området kring Baggsundet på den västra sidan.

Mer information om besiktningen beskrivs i brevutskick till alla berörda.

Vid frågor kontakta:
Carola Persson 031- 80 04 20 mellan kl. 08:00 - 11:00 och 12:00 - 16:00 vardagar.


Entreprenör utsedd för VA projekt Norrfjärd (2016-10-14)

Söderhamn Nära har antagit SVEAB Anläggning AB som entreprenör för utbyggnad av vatten och avlopp i Norrfjärd.

Projektet är planerat att påbörjas vecka 44 med två arbetslag på den östra sidan samt ett arbetslag på den västra sidan, se länk för karta och arbetets schaktriktning.

Ytterligare information kommer att skickas ut till alla under vecka 43. 


Provgropar (2016-10-14)

Under vecka 42 kommer SVEAB att göra provgropar för att undersöka markbeskaffenheten inför ledningsschakten.  


Uppdatering upphandling av entreprenör (2016-09-30)

På grund av juridiska omständigheter har Söderhamn Nära ännu inte kunnat kontraktera utsedd entreprenör.

Vi återkommer med närmare besked så snart som möjligt.


Förvaltningsrättensdom (2016-09-05)

Förvaltningsrätten avslår i dom daterad 2016-09-02, Asfalt & Mark i Gävle AB:s ansökan om överprövning. Domen kan överklagas t.o.m. 2016-09-23 av ingående parter. 

Om domen ej överklagas kommer en första träff att hållas med SVEAB gällande byggstart, tidplaner, återstående fastighetsbesiktningar m.m. Förhoppningen är att så snart som möjligt komma igång med entreprenadarbetet.


Entreprenadupphandling (2016-07-06)

Den rättelse som Söderhamn Nära genomförde av anbudsutvärderingen enligt Förvaltningsrättens dom har överklagats. I dagsläget vet vi inte hur Förvaltningsrätten kommer att hantera den nya överprövningen och när entreprenör för projektet kan kontrakteras.


Uppdatering (2016-06-13)

Förvaltningsrätten har beslutat att överprövning vunnit lagakraft vilket innebär att tidigare tilldelad entreprenör diskvalificerats. Söderhamn Nära överklagar inte förvaltningsrättens dom och har därför genomfört en ny utvärdering av inkomna anbud. Detta innebär att SVEAB, Svenska Entreprenad i Mälardalen AB, tilldelats anbudet.
Tilldelningsbeslutet kan överklagas t.o.m. 2016-06-17 av övriga anbudslämnare. Om så inte sker kommer ett startmöte att hållas med SVEAB gällande byggstart, tidplaner, återstående fastighetsbesiktningar m.m.

Ytterligare information kommer att publiceras så snart som möjligt gällande ny tidplan m.m.


Entreprenadupphandling (2016-04-11)

Entreprenaden är stoppad på grund av en överprövning mot utsedd entreprenör i förvaltningsrätten.
I dagsläget vet vi inte hur mycket det kommer att påverka tidplanen. Arbetet i egen regi fortgår tillsvidare.


Schaktarbete i egen regi (2016-02-25)

Vi har nu anlagt cirka 1000 m av totalt 1200 m VA-huvudledningar i vår etapp på Stålnässidan. Kvar att göra är komplettering med tomrör för fiber samt schakt för återstående servisanslutningar i området.


Upphandling huvudentreprenad (2016-02-17)

Arbetet med upphandlingen är nu färdigställt och förfrågningsunderlaget finns nu tillgängligt på www.inkopgavleborg.se.

Sista dagen för entreprenörer att inkomma med anbud är: 2016-03-16


Uppdatering (2016-02-01)

Fredag den 22 januari påbörjade Söderhamn Nära anläggningsarbetet i den nordöstra delen på Stålnässidan. Totalt ingår cirka 1 200 m huvudledningar samt servisanslutningar för 16 fastigheter i den här etappen. Sedan arbetet påbörjats har framdriften varit cirka 30-50 m per dag.

Vad gäller huvudentreprenaden så beräknas arbetet med underlaget för en ny upphandling bli klart inom kort. 


Vad händer i projektet? (2016-01-13)

Söderhamn Nära och SIAAB har tillsammans beslutat om att avbryta gällande entreprenadavtal.
Detta på grund av svårigheter med att komma överens om hur projektet skall bedrivas. En ny upphandling kommer därför att påbörjas snarast.

Länk till nyhetsbrev: Nyhetsbrev 1 - 2016 Norrfjärd


Projektstart (2016-01-13)

För att möjliggöra en start av projektet utan ytterligare fördröjning kommer Söderhamn Nära att påbörja en första etapp i egen regi inom kort. Den sträckan innefattar ett område i den nordöstra delen på Stålnässidan, se länk här.


Vad händer i projektet? (2015-12-04)

Arbetet med nedläggning av sjöledningar i projektet är nu avslutat. Undervattensarbetet som utfördes av JämtlandsUV från Östersund, gick som planerat. Besiktningar av fastigheter och arrenden är också i full gång. Tvärr har byggstarten för entreprenaden flyttats fram på grund av att den detaljerade utförandeplanen ännu inte är färdigställd. Det innebär att de utlovade informationsbreven kommer att skickas ut först efter att planen har fastställts.


Besiktning av fastigheter (2015-11-18)

Metron Miljökonsult AB utför besiktning av fastigheter på uppdrag av Söderhamn Nära.

VA-utbyggnaden medför i flera fall vibrationsalstrande markarbeten. På uppdrag av Söderhamn Nära skall Metron Miljökonsult AB därför besikta fastigheter inom riskområdet. Vid tillfället för besöket görs syneförrättningar samt kontroll av eldstäder och murstockar i erfoderlig omfattning. Montering av vibrationsmätare kommer att utföras på ett urval av byggnaderna.

Besiktningen har påbörjats och gäller i första hand Stålnässidan.

Mer information om besiktningen beskrivs i brevutskick till alla berörda.

Vid frågor kontakta:
Magnus Hjerpe 070-585 04 27 mellan 08:00 - 17:00 vardagar.


Anläggande av sjöledningar (2015-11-18)

Under vecka 48 kommer vi att påbörja anläggandet av sjöledningarna till Bergsön, Kilsboholmen och Kaninholmen som samtliga ingår i projektet.

Arbetet kommer att utföras i egen regi tillsammans med dykare.


Entreprenör utsedd för VA projekt Norrfjärd (2015-11-16)

Söderhamn Nära har antagit SIAAB, Svensk infra anläggningsbyggarna AB som entreprenör för utbyggnad av vatten och avlopp i Norrfjärd.

Projektet är planerat att påbörjas i den nordöstra delen med byggstart under november.
Efter vårt byggmöte den 16 november kommer vi att kunna presentera en mer detaljerad tid- och utförandeplan. 
 
Ytterligare information kommer att skickas ut till alla inom kort. Vi planerar att skicka ut brevet under vecka 48.


Avverkningen är igång (2015-10-21)

Nu drar projektet med avverkning och ledningsgator igång i Norrfjärd. Du kommer att träffa på personal från oss och vår entreprenör i skog och mark.

Mer information följer inom kort.


Upphandling av entreprenör (2015-09-09)

Nu finns förfrågningsunderlaget avseende upphandling av entreprenör för VA projekt i Norrfjärd publicerat på Inköp Gävleborgs hemsida.

Sista dag för entreprenörer att lämna in anbud är 2015-10-02.


Information inför hösten (2015-08-14)

Vi jobbar för fullt med framtagande av entreprenör inför höstens arbete i Norrfjärd. Efter annonseringen under vecka 36 räknar vi med att kunna meddela utsedd entreprenör vecka 43.

Informationsbrev kommer att skickas till alla veckan därefter.


Öppet hus på Söderhamn Nära (2015-05-30)

Sista lördagen i maj anordnade vi öppet hus på Söderhamn Nära där vi bland annat visade den tekniska utrustning som kommer att installeras i samband med att din fastighet ansluts.

Läs inbjudan om öppet hus här


Informationsträff ( 2015-03-09)

Måndag 9:e mars 2015 anordnade vi ett stort informationsmöte på Cfl, där du och alla andra fastighetsägare och arrendatorer var inbjudna. Det var ett välbesökt möte med många frågor och funderingar kring projektet.

Om du inte var med på mötet kan du ta del av presentationen här.


Inbjudan till informationsmöte (2015-02-11)

I februari skickade vi ut en inbjudan till alla er som är berörda av projektet.

Läs inbjudan till informationsmöte här


Informationsbrev 1 till fastighetsägare i Norrfjärd (2014-10-27 )

Hösten 2014 skickade vi ut det första informationsbrevet till dig som är berörd.

Klicka här om du vill läsa brevet till fastighetsägare i sin helhet.


Kommunalt VA i Inre Norrfjärd (2014-06-26)

Kommunfullmäktige i Söderhamns kommun beslutade 2014-06-16 att fastställa VA-verksamhetsområde för Inre Norrfjärden, beslutet träder i kraft 2014-06-30.

Beslutet innebär att Söderhamn Nära nu kan arbeta vidare med att ta fram kompletterande detaljprojektering, upphandlingsunderlag samt informationsmaterial till fastighetsägare.

Byggstart som styrs av faktorer såsom bygglovsansökningar, ledningsrättsförrättning, tillstånd, samordning och funktion planeras att ske 2015.

Utbyggnaden omfattar anslutning av 211 fastigheter som ingår i det nybildade VA-verksamhetsområdet för Inre Norrfjärd.

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar avloppslösning och vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljö. Detta innebär en avloppsvattenrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för ett hav i balans samt levande kust och skärgård och tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet.

Länk till KF beslutet

Dokumentsamling

Här har vi samlat dokument, beslut, handlingar, kartor och information som har presenterats under projektets gång. Listan presenterar det hela i kronologisk ordning.

Informationsbrev angående inkoppling av pumpstation (2018-05-29)

Information om din installation av pumpstation

Nyhetsbrev 6 - 2017-12-18

Nyhetsbrev  6 - 2017 Norrfjärd

Principskisser 2017-05-25 

Placering av villapumpstation

Förbindelsepunkt

Fakturautkast 2017-05-24

Följebrev fakturautkast

Färdiganmälan - Checklista - 2017-05-19

Färdiganmälan - checklista - Norrfjärd

Nyhetsbrev 5 - 2017-05-09

Nyhetsbrev 5 - 2017 Norrfjärd

Nyhetsbrev 4 - 2017-03-06

Nyhetsbrev 4  - 2016 Norrfjärd 

Informationsbrev angående tillståndsgivna avloppsanläggningar - 2017-02-23

Informationsbrev ang. tillståndsgivna avloppsanläggningar

Uppdaterad karta över projektets framdrift - 2017-02-23

Framdrift till och med vecka 8

Uppdaterad karta över projektets framdrift - 2017-01-31

Framdrift 2017-01-31

Nyhetsbrev 3 - 2016-12-20

Nyhetsbrev 3 - Julhälsning 2016 Norrfjärd

Nyhetsbrev 2 - 2016-10-31

Nyhetsbrev 2  - 2016 Norrfjärd 

Projektstart - 2016-10-14

Karta för arbetets schaktriktning

Nyhetsbrev 1 - 2016-01-13

Nyhetsbrev 1 - 2016 Norrfjärd

Projektstart i egen regi 2016-01-13

Karta för etapp i egen regi

Öppet hus på Söderhamn Nära 2015-05-30

Inbjudan till öppet hus Söderhamn Nära

Informationsmöte 2015-03-09

Presentationsmaterial informationsmöte 

Informationsbrev 2014-10-27

Informationsbrev  - 2014 Norrfjärd

Beslut Kommunfullmäktige 2014-06-14

Beslut  om fastställande av VA-verksamhetsområde Norrfjärd 2014-06-14

Karta VA-verksamhetsområde Norrfjärd


Vanliga frågor och svar om projektet i Norrfjärd

Varför kommunalt VA i Norrfjärd?
Söderhamn Nära ansvarar för att ordna avlopps- och vattenförsörjning med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i befintlig eller blivande bebyggelse. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd. Enligt ett beslut i kommunfullmäktige 2014 bygger Söderhamn Nära ut VA på uppdrag av Söderhamns kommun. Norrfjärden har klassats med hög skyddsnivå av Vattenmyndigheten med avseende på ekologisk status.

När startar utbyggnaden?
Söderhamn Nära planerar att starta utbyggnationen hösten 2015 och anslutning av berörda fastigheter kommer att påbörjas under 2016. Var utbyggnationen kommer att påbörjas och i vilken ordning den kommer att ske, planeras i samråd med anlitad entreprenör.

Hur kommer utbyggnaden att ske?
Utbyggnaden och anslutningar kommer att ske i två etapper, västra och östra Norrfjärd.

Hur mycket kommer det att kosta?
Anläggningsavgiften debiteras enligt gällande VA-taxa för 2016. För tomtyta mindre än 1 200 m2 görs avdrag på 16:56 kr per m2. Vid anslutning av ytterligare byggnad tillkomer 8 188 kr/byggnad.

(Samtliga belopp inkluderar moms)

Avlopp

Avlopp och Vatten

Obebyggd fastighet


 

Förbindelsepunkt

87 048 kr

108 810 kr

Tomtyteavgift m² á 16,56 kr

19 872 kr

19 872 kr


106 920 kr

128 682 kr

Bebyggd fastighet1 st lägenhetsavgift á 8188 kr

8 188 kr

8 188 kr

Summa

115 108 kr

136 870 kr

 

När ska jag betala?
När utbyggnaden till din tomtgräns är utförd och du har fått information om förbindelsepunktens läge samt att Söderhamn Näras avloppsanläggning är driftsatt kommer anläggningsavgift att faktureras.

Vem betalar?
Det är fastighetsägare eller innehavare av arrende som betalar anläggningsavgiften. Är ni flera delägare är ni solidariskt ansvariga. Söderhamn Nära skickar i dessa fall ut fakturan till en av er. Ni fördelar själva avgiften.

Vilka berörs av anläggningsavgift för avlopp?
Alla fastigheter/arrenden inom verksamhetsområdet kommer att belastas med en kostnad för upprättande av förbindelsepunkt för avlopp. Det innefattar permanentboende, fritidsboende eller obebyggda fastigheter avsedda för bebyggelse.

Om man har en fastighet som inte går att bebyggas?
Om fastigheteten inte går att bebyggas är det inte aktuellt med anslutning. Hur långt gräver ni? Vi gräver fram till fastighets-/arrendegräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA- anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den placeras som regel 0,5 meter utanför fastighets-/arrendegränsen.

Hur långt gräver ni?
Vi gräver fram till fastighets-/arrendegräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA- anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den placeras som regel 0,5 meter utanför fastighets-/arrendegränsen.

Vem gräver på min tomt?
Du som fastighetsägare/arrendator ansvarar för alla arbeten på din tomt och kostnader för VA-installationen, exempelvis ledningar, grävning och installation av fastighetspumpstationen. VA-huvudmannen (Söderhamn Nära) ansvarar för och bekostar pumpstationen. Eventuellt kan den entreprenör som Söderhamn Nära anlitar vara behjälplig på den enskilda tomten efter överenskommelse.

Kommer avloppsledningarna att gå i havet?
Vi har valt att ha ett markförlagt ledningsnät. För att komma ut till öarna kommer vi dock att behöva lägga ledningar i havet.

Vad händer med fiber?
När kan vi räkna med en installation? Området kommer att förberedas för fiberinstallation. I dagsläget vet vi dock inte när vi kommer att kunna erbjuda en färdig bredbandslösning.

Kan jag använda ROT avdrag?
Rotavdrag kan göras om den möjligheten finns vid tidpunkten för installationen på den egna fastigheten. Skatteverket har ytterligare information, www.skatteverket.se

Hur fungerar det med vattenmätare för fritidsboende?
Fritidsboende behöver inte ha någon vattenmätare.

Hur mycket betalar jag i brukningsavgift?
Om du är permanentboende baseras avgiften på en rörlig- (vattenmätare) och en fast avgift. För fritidsboende utgår en fast avgift.

För mer information om våra avgifter se VA-taxa - Söderhamn Nära

Vad är tryckavloppssystem (LTA)?
Anslutningarna till avloppsledningsnätet kommer att utföras med hjälp av tekniken lätt tryckavlopp (LTA). För dig som fastighetsägare/arrendator innebär detta att en fastighetspumpstation skall grävas ner och anslutas på fastigheten.

Vart placeras fastighetspumpstationen?
Placeringen av fastighetspumpstationen sker inom fastigheten. Pumpstationen skall ej vara överbyggd, larmljus placeras synligt och inkoppling skall vara frostfri alternativt isolerad. Pumpstationen placeras så att den är lättåtkomlig för tillsyn och service året om, med minst 1,5 m fri yta runt om.

Vem monterar/sköter fastighetspumpstationen?
Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning och inkoppling av fastighetspumpstationen. Fastighetsägaren ansvarar också för att el från fastighetens elcentral är framdragen till fastighetspumpstationen så att pumpen kan kopplas in. Söderhamn Nära äger fastighetspumpstationen och står för underhåll och service. Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att stationen är tillgänglig för underhåll året om.

Hur mycket kostar elförbrukningen för avloppspumpen?
För en fastighetsägare som är åretruntboende uppskattas kostnaden bli cirka 200 kronor per år.

Jag har en ny godkänd enskild avloppsanläggning, hur länge kan jag använda den?
Hur länge den befintliga reningsanläggningen kan vara i fortsatt drift innan onyttiggörande är en fråga som avgörs av Bygg- och miljöförvaltningen.

Ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning?
Söderhamn Näras styrelse har beslutat att ersätta tillståndsgivna enskilda avloppsanläggningar som är upp till 15 år gamla. Avdrag på värdet görs med 1/15-del för varje år anläggningen varit installerad. Din anläggning ska vara godkänd av kommunens miljökontor och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa upp kvitton.

Kan man betala anläggningsavgift utan att behöva ansluta på en gång?
Om du inte har något avlopp att tillföra det kommunala ledningsnätet behöver du inte ansluta förrän du själv bestämmer dig för att ändra förhållandena. Om du har en godkänd fungerande avloppsanläggning skall anslutning utföras efter avgörande av Bygg- och Miljöförvaltningen. Anläggningsavgift för upprättande av förbindelsepunkt för avlopp kommer att ändock faktureras.

Vad är en ledningsrätt?
En ledningsrätt är en rättighet som i likhet med servitut knyts till en fastighet. Förrättningen utförs av lantmäteriet. Vanligen omfattar ledningsrätten en rättighet att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningen över den belastade fastigheten. En ledningsrätt innehåller därmed vissa särskilt angivna befogenheter för ledningshavaren och vissa särskilt angivna begränsningar i fråga om hur fastighetsägaren får använda det belastade området. Alla berörda fastighetsägare kommer att bli kallade till ett förrättningsmöte av Lantmäteriet.

Till toppen