Tänk på avståndet

 

Bor du i villa töms dina kärl med hjälp av våra sidlastande sopbilar, därför är det viktigt att kärlen ställs fram på rätt sätt. Tänk på att ställa ut kärlen med lockets öppning ut mot gatan och om du har fler än ett kärl ska det vara en meters mellanrum mellan kärlen. Det måste även vara en meters utrymme bakom kärlen, så ställ dem inte mot staket, stolpar, elskåp, häckar och parkerade bilar.

Sopkärlet får inte överfyllas. Locket måste gå att stänga, annars riskerar soporna att ramla ner på marken. Se till att marken under kärlet är plan, kärlet välter annars lätt vid hanteringen. Detta är särskilt viktigt vintertid. Ställ fram kärlet kvällen innan tömningsdagen.

Tack för din hjälp.

Till toppen