Samförläggning efter Kustvägen

Den som åkt vägen mellan Stugsund och Sandarne den senaste tiden kanske har funderat över vilka som gräver efter vägen och varför.

Svaret är att Söderhamn Nära förlägger ny elkabel till Sandarne. Där kommer man även att byta ut fem nätstationer som får moderna jordfelsdetektorer, vilket kommer att underlätta felsökning i framtiden.

Projektet är en så kallad samförläggning, vilket innebär att vi samtidigt med elkabeln även lägger ner tomma rör utan fiber som sedan kan användas för fiberinstallation.

Det möjliggör för oss att kunna ansluta området vid ett senare tillfälle utan att behöva gräva upp vägen igen.

Installation av fiber längs Kustvägen är – i nuläget – planerad att genomföras år 2020.

Till toppen