Besiktning av ackumulatortank

Från och med måndag 9 september till och med fredag 13 september kommer vi att tömma vår ackumulatortank (varmvattentank) vid kraftvärmeverket på Granskär. Det innebär att vi, under kontrollerade former, kommer att leda ut varmvatten via ett dike vid sidan av våtmarken och vidare till Lötån. Anledningen till att vi tömmer ackumulatortanken (varmvattentanken) är att den ska genomgå en invändig besiktning.

I samband med att vi gör det kan vattnet i Lötån komma att färgas svagt grönt samt att vattentemperaturen i diket fram till Lötån och där vattnet rinner ut kan ha några graders förhöjd temperatur.

Därför är vattnet grönt
Vårt fjärrvärmevatten innehåller ett grönt färgämne som heter Pyranin. Det är ett helt ofarligt färgämne som kan liknas vid karamellfärg och som används för att vi snabbt och enkelt ska hitta läckor som kan uppstå på ledningsnätet.

Foto: Joakim Jergard

Till toppen