Begränsad framkomlighet

Under september och fram till mitten av oktober kommer det att vara begränsad framkomlighet längs Kungsgatan och trafiken regleras med hjälp av trafikljus. Anledningen är att Söderhamn Nära renoverar en avloppsledning samt förbereder vattenanslutningar till Faxeholmens bygge av lägenheter i kvarteret Skepparen.

Till toppen