Södra Tvärledningen


Många trafikanter som dagligen passerar förbi Bilprovningen kanske funderar vilka som håller på att gräva intill Flygvägen. Och varför.

Svaret är att det är vi på Söderhamn Nära som anlägger en ny huvudvattenledning för att förstärka driftsäkerheten av vattenförsörjningen för ca. 15.000 kunder.

Borrningen under vägen gör vi för att slippa tidskrävande schaktningsarbeten. På så vis slipper vi trafikproblem som försämrad framkomlighet och avstängningar.

Den nya ledningen är förlagd på den södra sidan av Västra berget, via Värmlandsvägen och kommer att ansluta mot huvudvattenledningen nära korsningen Norrlandsvägen/Hälsingevägen på Klossdammen. Ledningsprojektet som omfattar ca. 1500 meter, påbörjades i början av året och kommer förhoppningsvis att avslutas inom kort.

En högspänningsledning samt tomrör för bredband har samförlagts i ledningsschakten.

Kundservice

Ordinarie öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen