Elnät

Söderhamn Elnät AB har cirka 9 300 elkunder och ansvarar för elnäten och eltransporten till dig som bor i centrala Söderhamn, Stugsund, Sandarne, Vågbro och i skärgården.

Leveranssäkerheten är mycket god med få och relativt korta avbrott.
Elnätet är sedan 2017 helt vädersäkert och all oisolerad ledning är ersatt med isolerad kabel. Fokus ligger nu på att bygga robusta redundanta matningsvägar och utrusta elnätet med smarta digitaliseringslösningar för att ytterligare trygga elleveranser och hålla nere avbrottstider.
Dessa insatser underlättar för våra kunder i den pågående omställningsprocess mot ett mer hållbart samhälle där ett förändrat och ökat elanvändande är centralt.
Investeringarna som genomförts är alla aktiviteter som styr mot vårt mål att erbjuda ett starkt, modernt och prisvärt elnät med få avbrott som dessutom är säkert och bekvämt för alla- både oss själva och våra kunder.

Det finns två typer av distributionsnät.
10 KV nätet består av 160 kilometer jordkabel och 24 kilometer hängkabel.
0,4 KV nätet består av 376 kilometer jordkabel och 71 kilometer hängkabel.
Söderhamn Elnät AB äger även 183 nätstationer, 15 stolpstationer samt två mottagningsstationer, CMT vid Granvägen och HMT vid Hällåsen.

Säkert och pålitligt

Stabilt elnät

Under 2020 hade Söderhamn Elnät AB en medelavbrottstid för våra kunder på 8,97 minuter vilket resulterade i en leveranssäkerhet på 99,998%.  Det innebär att tillgängligheten är näst intill 100 procent hos oss!

Vad händer
vid ett elavbrott?

Information för installatören