Om oss

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen soderhamnnara.se
Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att soderhamnnara.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

· Alla rubriker är inte rätt uppmärkta

· Zoomningsfunktionen kan förbättras för att slippa scrolla i sidled vid förstoring

· Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

· En del av våra formulär och e-tjänster följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.

· Vissa av våra länkar bör ses över för att tydliggöra vart länken leder.

· På vår webbplats har vi filmer som inte är tillgängliga för alla, eftersom de inte är textade eller syntolkade.

Kontakta oss

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Telefon: 0270-766 10
E-post: info@soderhamnnara.se

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Myndigheten för digital förvaltning, extern webbplats, öppnas i nytt fönster.